O nás

Iniciativa Ne rasismu (INR) je studentská antifašistická organizace. Přestože ve své společensko-politické kritice vycházíme z radikálně-levicových pozic, nechceme se omezovat a svazovat žádnou konkrétní ideologií. Svou činností se snažíme posouvat společnost směrem k její svobodnější, rovnostářštější a solidárnější podobě a jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout jedině širokým, zdola organizovaným demokratickým hnutím. Chceme být proto otevřeni spolupráci s co nejširším spektrem skupin i jednotlivců. Odmítáme politiku, kde účel světí prostředky. Jsme naopak přesvědčeni, že prostředky musí odpovídat cíli. V tomto přístupu se odráží i způsob naší sebeorganizace, který vychází z naší představy o ideálním fungování společnosti. Snažíme se organizovat bez hierarchie, rozhodnutí přijímáme na základě shody čili konsensu a v našem kolektivu se snažíme vytvářet přívětivý prostor pro všechny.

Naše organizace vznikla v reakci na rostoucí xenofobní a fašizující tendence v české společnosti. Postupným vývojem a kritikou vlastní činnosti jsme dospěli k přesvědčení, že proti rasismu a fašismu nelze bojovat „apolitickými“ prostředky, neboť je jejich nárůst spojitou nádobou širšího společensko-ekonomického vývoje. Rostoucí nezaměstnanost, neoliberální reformy, rozevírající se nůžky mezi chudými a bohatými, škrty v rozpočtech sociálního zabezpečení, prekarizace pracujících, stále větší počet lidí bez domova, destrukce sociálního státu. To jsou jen některé z širších důsledků globální krize současného ekonomického systému, které tvoří živnou půdu pro nárůst nacionálního a xenofobního populismu napříč politickým spektrem. Nejen v České republice, ale i v mnoha dalších evropských zemích, dochází následkem krize k postupnému posouvání společenského mainstreamu doprava. Zatímco v nových podmínkách přichází pravice se zdánlivě jednoduchými recepty a daří se jí útočením na migranty, Romy a další „cizí“ složky společnosti úspěšně odvádět pozornost od skutečných viníků ekonomického propadu širších mas společnosti, utápí se levice v žabomyších válkách a není schopna bránit výdobytky sociálních bojů posledních dvou staletí, natož přijít s vlastním receptem jak krizi čelit.

Pokud se chceme tomuto nebezpečnému politickému diskursu postavit, musíme začít přicházet s novými přístupy a myšlenkami a vrátit rozhodovací mechanismy tam, kam podle nás patří – do veřejného prostoru přístupného všem. Politika se podle nás netvoří jen v parlamentu, ale především v ulicích, společenskou diskuzí, tedy nejen prostřednictvím nových zákonů či zákazů. Právě proto nechceme tento politický prostor vyklízet ale naopak ho vyplňovat a využívat. I proto nejsme příznivci zakazování neonacistických či rasistických organizací či demonstrací, neboť se tím podle nás nepotírají příčiny ale pouze příznaky a z dlouhodobého pohledu tato strategie nic neřeší.

O aktuálních společenských problémech se snažíme informovat na našich webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí a především našeho nepravidelného zpravodaje Moment. Těžiště naší činnosti však vidíme především v praktické práci, pořádání přednášek a diskuzí v České republice i v zahraničí a především v pořádání veřejných shromáždění v ulicích.

Naše organizace je otevřena všem, kdo se chtějí podílet na změně společnosti okolo nás a boji proti fašismu a rasismu. Způsobů jak se zapojit je nepřeberné množství. Pomozte nám s pořádáním akcí, překládáním textů z cizích jazyků či šířením našich propagačních materiálů v místě svého bydliště, na školách či v zaměstnání. Nejsme profesionálové a ani jimi být nechceme, nemusíte se proto bát, že nejste pro zapojení se do našeho kolektivu dost schopní či zkušení.
Pokud máte zájem se k nám připojit či s námi třeba spolupracovat na konkrétních činnostech, neváhejte nám napsat na náš email nerasismu(zavináč)riseup.net