Mobipřednáška: Akce proti neonacistickému festivalu v Ostritz

Ve dnech 20. až 22. dubna má v saském Ostritz nedaleko od českých hranic proběhnout velký neonacistický festival. Na akci se očekává několik tisíc nácků včetně hákošů z Česka a Polska. Antifašistická aliance “Rechts rockt nicht” chystá protiakce různého druhu. Přijďte 5. dubna do Prostoru39 na mobipřednášku našich německých přátel, kde se dozvíte víc o akci i o možnostech, jak jí narušit.

Protiakce k neonacistickému festivalu v Ostritz

Iniciativa “Rechts rockt nicht!” volá po široké paletě odporu proti neonacistickému festivalu, který se má konat na výročí Hitlerových narozenin v saském Ostritz. Mluvčí iniciativy, Sascha Elser k tomu říká: “Nepřenecháme Ostritz neonacistům, jejich festivalu se postavíme. Vyzýváme také ostatní, aby se zapojili do protestů proti této, pro neonacisty zásadní akci.”

Očekává se, že mezi 20. a 22. 4. změní příjezd několika tisíc neonacistů příhraniční Ostritz ve fašistickou no-go zónu. Thorsten Heise, šéf regionální pobočky neonacistické strany NPD z Durynska, ohlásil třídenní akci jako politické shromáždění, které proběhne na půdě hotelu “Neißeblick”. Ten je známý pořádáním neonacistických akcí již od roku 1990. Datum a místo konání akce jasně odkazují k Hitlerovým narozeninám, navíc jen co by kamenem dohodil od země, která tak trpěla nacionálněsocialistickou okupací – Polska. Organizátoři jsou známí svou glorifikací národního socialismu a zlehčováním nacistických válečných zločinů spáchaných v Polsku, střední a východní Evropě. Ostritz leží na hranici Dolního Slezska, regionu, který byl po roce 1945 právoplatně navrácen Polsku a o němž organizátoři festivalu mluví jako o “dočasně spravovaném Polskem”. Bližší pohled na program ukazuje, že politické aspekty festivalu jsou v závěsu za těmi subkulturními, jako je například turnaj bojových sportů “Ring der Nibelungen”, tatto convention, nebo různé prodejní stánky. Tvrdíme, že politické projevy jsou pouze fíkovým listem, který má akci zajistit ochranu německou ústavou. Právě tyto projevy jsou klíčovým aspektem, který má festival odlišovat od obyčejné soukromé akce. Práva, která festival jako politická akce získá, nejenže zabezpečují akci ochranu, ale i zvýší profit organizátorů. Festival v Ostritz tak není pouze otevřenou oslavou narozenin Hitlera a jeho ideologie, ale také zneužitím shromažďovacího práva, ve snaze získat prostředky pro neonacistické organizace. Sascha Elser z “Rechts rockt nicht” vysvětluje: “Podle nás bude akce v Ostrizt místem, kde hodlají němečtí neonacisté utužovat kontakty s neonacisty z Polska a České Republiky a pod ochranou rukou německých a polských policistů budou slavit Hitlerovy narozeniny a vybírat finance na svou činnost. Pokud má taková situace nastat, je tu něco velmi špatně.”

Iniciativa “Rechts rockt nicht” je síť organizací a jednotlivců z regionu Görlitz-Zittau a ze spolkových zemí Sasko, Berlín a Braniborsko.


#rechtsrocktnicht #ostritz

Více info na webu Rechts rockt nicht

Facebookovou stránku mobiakce najdete tady.