Přednáškový cyklus “Potřebujeme feminismus!”

Trápí vás společností prostupující sexismus, genderové stereotypy, mzdová nerovnost, sexuální násilí, zkrátka patriarchát? Považujete se za feministku či feministu, ale máte pocit, že toho o feminismu zas tolik nevíte? Chybí vám v Čechách silnější feministické hnutí? Chcete se potkat s lidmi, co mají podobné smýšlení? Iniciativa Ne rasismu ve spolupráci s feministickou akademickou obcí vás zve na cyklus přednášek a diskusí s názvem Potřebujeme feminismus!

Potřebujeme feminismusPřednášky s diskuzemi budou probíhat od února do června vždy jedno úterý v měsíci v prostoru Autonomního sociálního centra Klinika od 19:30 do 21 hodin. Cyklus dává příležitost se blíže seznámit s historií i současnými tématy feminismu, a tak poskytnout teoretický základ, podněty pro aktivismus, analytické nástroje feministkám a feministům a rozšiřovat stávající dialog a spolupráci mezi aktivisty, aktivistkami a akademickou obcí. Přijďte si s námi rozšířit obzory.

Naše společnost potřebuje feminismus! Feminismus potřebuje hnutí!


První přednáška: Český feminismus a antifeminismus po roce 1989 (16. února)
Hnutí a jednotlivci volající po omezení lidských práv namnoze zneužívají ideu emancipace žen. Chtějí „bránit naši naše děti a ženy“ – před nebezpečím, které sami definují a bez zbytečných otázek, zda o to dotyční vůbec stojí. Antifeminismus a opozice vůči skutečné genderové rovnosti se tak v ČR, ale i v dalších evropských zemí stává běžnou součástí veřejného diskurzu.
Úvodní setkání přednáškového cyklu se zaměří na dva hlavní okruhy otázek: Jak vypadá dnešní opozice proti feminizmu a jak navazuje na antifeministickou „tradici“ přítomnou v ČR už v raných 90. letech? Jak se vyvíjela česká feministická scéna po roce 1989, kdo byly a jsou její aktérky, jaké jsou její ideje?
Přednáší: Blanka Nyklová, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, NKC – Gender a věda)
Úvod: Ľubica Kobová, PhD. (Katedra genderových studií FHS UK Praha)

Český feminismus a antifeminismus