Afrín není sám: Demonstrace proti turecké agresi vůči Rojavě

Vyzýváme k účasti na nedělní demonstraci proti turecké agresi vůči nejzápadnějšímu kantonu kurdské Rojavy. Ukažme, že napadený Afrin není sám! [English version below]

Rojava, výspa stability, demokracie a rovnosti v severní Sýrii je v ohrožení. Ne však ze strany tzv. Islámského státu, ani diktátora Asada, ale ze strany spojence České republiky v NATO, Turecka, jehož prezident nijak neskrývá své imperiální choutky, stejně jako ambice zlikvidovat jakékoliv snahy o kurdskou samosprávu poblíž svých hranicích i uvnitř nich. Hlavním cílem nevyprovokované turecké agrese je nejzápadnější z rojavských kantonů, Afrín, který je od zbytku Rojavy odříznut územím ovládaným pro-tureckými islamistickými skupinami. Stejně jako ve zbytku Rojavy se i v Afrínu místnímu levicovému politickému systému úspěšně daří pokojnou cestou integrovat různé etnické a náboženské skupiny, Kurdy, Araby, muslimy i křesťany, stejně jako začlenit uprchlíky z jiných částí Sýrie. Právě tato oáza klidu v občanskou válkou zmítané Sýrii je nyní ohrožena. S tichým souhlasem Ruska a dalších mocností a za mlčení ze strany Západu bombardují turecká letadla civilní cíle, na zemi zahájily útok turecké tanky a proturecké syrské ozbrojené gangy. Proti masivní technické, materiální i početní převaze stáli rojavští obránci a obránkyně z milic YPG a YPJ již v roce 2014, kdy tzv. Islámský stát s podporou Erdoganova Turecka obléhal město Kobani. Úspěšný odpor proti přesile se stal symbolem hrdinného odporu místních obyvatel proti fašistické agresi. Právě tyto milice mají lví podíl na drtivých porážkách, které v posledním roce tzv. Islámský stát v Sýrii utrpěl. Nenechme Afrín a jeho obyvatele osamoceny! Tímto protestem se připojujeme k celosvětovým solidárním protestům proti turecké agresi a na podporu obyvatel Rojavy.

Afrín není sám!

#afrinnenisam #afrinnotalone #defendafrin


Místo: Palackého náměstí, Praha

Den a čas: neděle 28. ledna, 15:00

Facebookovou stránku demonstrace najdete tady.


[English verison]

Rojava, the island of stability, democracy and equality in northern Syria, is in danger. It is not the so called “Islamic state”, neither it is dictator Assad, who is threatening Afrin, but an ally of the Czech Republic, a member of NATO is threatening Afrin. Turkey’s president is not even trying to hide his imperial tendencies or his ambitions to destroy all attempts of Kurdish independence within or outside of the Turkish borders. The main target of the unprovoked Turkish aggression is the most eastern canton of Rojava, Afrin. Afrin is cut off from the rest of Rojava by pro-Turkish Islamic groups. Just as in all other parts of Rojava, the local leftist political system in Afrin is successfully integrating different ethnic and religious groups, Kurds, Arabs, Muslims, Christians, as well as refugees from other parts of Syria. This unique oasis of peace within the war torn Syria is in danger. With silent consent of Russia and other powers, Turkish jets are dropping bombs on civilian targets and Turkish tanks and armed gangs in favor of Turkey’s attack are waging war against the people on the ground. And the West keeps silent. In 2014 the defense forces of Rojava, YPG and YPJ defended the city Kobani against the so called “Islamic State” backed by Erdogan’s Turkey and equipped way better than themselves. YPG and YPJ played a major role in the defeat the so called “Islamic state” in Syria had to accept last year. We will not leave Afrin and it’s people alone! We are taking part in the worldwide protests against the Turkish aggression, in support of the people of Rojava.

Afrin is not alone!