[archiv] Manifest jiné sociální práce – sociální práce s politickým přesahem

Sociální práce s politickým přesahem nutně potřebuje argumentační základnu. Kromě knih či více nebo méně odborných textů se tak velmi často setkáme i s manifesty. Následující text je složen z úryvků z několika z nich. Nechte se inspirovat!

Case con

Novodobá sociální práce ztratila svůj směr a její krize již nemůže být dále tolerována! Každý den v týdnu, každý týden v roce, sledují sociální pracovníci naprosté selhání sociální práce v úsilí naplnit skutečné potřeby lidí, kterým se zavázala pomáhat. A přitom, potřeba existence sociální práce oddané sociální spravedlnosti a boji proti chudobě a diskriminaci je větší než kdy dříve.

Mnoho z nás se dalo na sociální práci z důvodu víry v potřebnost sociální spravedlnosti, nebo alespoň v možnost přinést do lidských životů pozitivní změnu. Místo toho je naše práce určována manažerismem, špatnou koordinací služeb, finančními škrty, nedostatkem zdrojů, zvyšující se byrokracií a pracovní zátěží a také stále se zvyšujícím vlivem soukromého sektoru služeb.

Tento manifest nenabízí žádné kouzelné řešení; žádný způsob, jak zítra ráno přijít do práce a začít praktikovat zázračnou novou formu sociální práce, která naplňuje potřeby našich „klientů“. Bylo by hezké, kdybychom takové lehké řešení měli, ale my se domníváme, že problémy a frustrace, kterým denně čelíme, jsou neoddělitelně spojeny se společností, ve které žijeme, a že jim můžeme porozumět, pouze pokud pochopíme její fungování a tlaky, které vytváří. Je také důležité přezkoumávat „profesionální přístup“, který byl nadšeně přijat jak vedením, tak pracovníky sociálních služeb. Profesionalismus naznačuje jakési držení speciálních znalostí a dovedností, které nejsou přístupné netrénovaným pracovníkům. To izoluje sociální pracovníky od společnosti jako takové. Za druhé se kvůli profesionalizaci pracovníci začínají považovat za část elitní specializované skupiny, jako jsou například doktoři nebo právníci. Za třetí profesionalismus vytváří takové pracovní podmínky, kde je „správné“ a „profesionální“ chování – jak třeba odtažitost nebo „kontrolované emoční zapojení“ – odměňováno různými výhodami. Je zřejmé, že tento přístup se vládnoucí třídě velmi hodí.

Profesionalismus je obzvláště nebezpečný, protože v něm sociální pracovníci hledají odpovědi na mnoho problémů a dilemat svého povolání, čímž se stávají neschopnými řešit základy sociální nerovnosti ve společnosti skrz sociální práci. Proto musí být tento přístup zpochybňován při každé příležitosti.

Sociální práce – jak jí chápeme my – se snaží hledat a chápat spojení mezi společenskými problémy a problémy jednotlivců a řešit přitom oboje zároveň. To je důvod, proč by mnozí z těch, co drží v rukou moc a vliv, byli nadšeni, kdyby viděli demoralizovanou a poraženou sociální práci, takovou sociální práci, která je neschopná upozorňovat na strasti a obtíže které sužují řadu členů naší společnosti. Tato skutečnost sama o sobě dělá ze sociální práce činnost, za níž stojí za to bojovat. Dnes můžeme sledovat růst sociálních hnutí. Tato hnutí nejsou jen proti válce nebo kapitalismu, ale zároveň začínají přemýšlet nad alternativní budoucností. Během uplynulých let se mnozí lidé potkávali a sdíleli své nápady či diskutovali o tom, jak by mohl svět v budoucnu vypadat. Tyto debaty nám mohou pomoci tvarovat moderní sociální práci založenou na základních „anti-kapitalistických“ hodnotách, kterými jsou demokracie, solidarita, odpovědnost, participace, spravedlnost, rovnost, svoboda
a různorodost.

Jsme přesvědčeni, že většina těch, kdo se zavázali k práci v sociálních službách, nemá zájem asistovat lidem a skupinám u moci při sociální kontrole. Proto protestujeme: „Pro tohle jsem se na sociální práci nedal/a!“ Pokud věříte, že cílem sociální práce je dodržování spravedlnosti a morální praxe; Pokud usilujete o dosažení vyšších cílů skrz sociální práci; Pokud jste ochotni objevovat nové možnosti v mezerách mezi teorií a praxí; Pokud nemáte zájem hrát roli poddajného pracovníka;
Vydejme se společně připravovat skutečně pokrokovou cestu v sociální práci!

Volně přeloženo a složeno podle: SWAN social work manifesto, 2004
Case Con manifesto, 1975
Progressive Social Work Manifesto, Hong Kong, 2011

Text byl původně publikován v Momentu č. 4 v listopadu 2014. Na webu jsme jej poprvé zveřejnili v březnu 2015.