Atény, Blockupy a Evropa: Demokracie a solidarita nemají hranice

Hnutí Blockupy podporuje týden mobilizace proti režimu škrtů a solidarity s Řeckem a vyzývá k vytvoření alternativního Světového dne uprchlíků.

Change4allV březnu jsme společně s desetitisíci lidí z celé Evropy obsadili frankfurtská náměstí a zablokovali jsme otevření nové centrály Evropské centrální banky (ECB), abychom dali najevo, že „jejich Evropa“ nemluví naším jménem a že si ani nemyslíme, že by ECB, Trojka nebo Evropa kapitálu představovaly řešení „krize“. Naopak, nekonečná dluhová spirála potápí některé ekonomiky, zatímco nutí ostatní, aby akceptovaly „reformy“, které dál rozdělují lidi na bohaté a chudé, občany a cizince, ty, co mají hodnotu a ty, co jsou k ničemu. A protože úsporná politika umožňuje hromadění peněz v několika málo rukou, vanou z různých stran temné pravicové větry; vytvářejí bouře, využívají rozsáhlého sociálního znevýhodnění a volají po novém vylučování, hranicích a separatismu, jak je zřejmé z výsledků voleb ve Velké Británii. Vlády zemí EU toho využívají k zavádění nových hranic, nových rozdělení a nových pravidel. Pravicové síly stejně jako vládní reakce – představují problém, ne řešení.

Ve Frankfurtu jsme ale také řekli, že Evropa není jen slogan, je to prostor naší společné iniciativy. Naše Evropa je otevřeným prostorem solidarity, vzájemnosti, svobody a práv, za která bojujeme. Přesto všichni víme: boj pokračuje! Lidé v Řecku povstali proti vydírání a vládě elit, proti Evropě prekérnosti a úsporných opatření; ve Španělsku se lidé právě teď rozhodli, že si zase budou aspoň z části vládnout sami. Je to jiskra naděje, naděje, že vzplane oheň, který je připraven rozšířit se do dalších evropských regionů. Jde ovšem přesně o to, co chtějí elity uhasit. Nepřipouští žádné jiné paradigma, otevření jakékoliv alternativy. Je zřejmé, že výsledek tohoto probíhající boje bude definovat nejen řeckou budoucnost, ale také veškerou naši budoucnost.

Ve stejné době a ve stejném prostoru jsou desetitisíce lidí nuceni překonávat smrtící Středozemní moře – každý den vzdorují pravidlům evropského vylučování a hlásí se o své právo na lepší život. Řízení mobility – v rámci kontinentu a mezi kontinenty – je jedním ze základních aspektů přetrvávajícího kapitalismu akumulace. Je to způsob produkce, který je založen na rozdílném oběhu zboží, hodnot a těl s rozdílnými právy: mezi těmi, kteří se počítají jako občané a těmi, kdo ne, mezi těmi, kteří mohou zůstat a těmi, kteří musí odejít, mezi sociálními právy, která někteří získali, zatímco jiní na ně nemají nárok. V důsledku toho, zatímco ve Středozemním moři umírají lidé a mnozí občané v celé Evropě jsou tím pobouřeni, evropští představitelé plánují budování nových hranic a přesun hranic ve jménu solidarity trochu dál. Je to nechutné!

20. červen je Světovým dnem uprchlíků. 20. červen je také prvním dnem v týdnu akce a solidarity s lidmi v Řecku. Pevně věříme, že nadešel čas jednat. Tak jako naši řečtí přátelé a soudruzi víme, že výsledek probíhajícího boje proti úsporným opatřením se bude týkat nás všech. S ohledem na kontinuální útoky na životy lidí si také uvědomujeme, že nemůžeme zůstat pozorovateli, že je třeba zasáhnout, konfrontovat a praktikovat dál naši svobodu. Stejně jako migranti, kteří každý den bojují proti režimu hranic a za svá práva. Demokracie a solidarita nemají hranice: neexistuje žádný dluh, kterým mohou vydírat naši současnost, žádná hranice, která může stanovit, kdo je občanem a kdo není!

Změňme v celé Evropě 20. červen a následující týden na dny skutečné solidarity a propojení; využijme tuto chvíli k nárokování Evropy bez hranic, Evropy práv a solidarity. V posledních letech jsme zahájili proces transnacionalizace našich bojů proti škrtům – prostřednictvím hnutí Blockupy i mimo něj. Pevně věříme v budování nových forem skutečné demokracie založených na rozdílech i na tom, co je nám společné. Věříme ve veřejné intervence a radikální pouliční praxi s konkrétními akcemi občanské neposlušnosti. O jiné Evropě nestačí mluvit, je třeba ji praktikovat.

Budeme v tom pokračovat i v těchto napjatých časech. My všichni bychom měli být aktivní v nadcházejícím týdnu mobilizace mezi 20. a 26. červnem, stejně jako 13. června, kdy proběhnou v několika italských městech a ve Frankfurtu demonstrace migrantů za nepodmíněné evropské minimální vízum. Na týden solidarity jsou už plánovány demonstrace, akce nebo shromáždění v Berlíně, Paříži, Římě, Bruselu a mnoho dalších městech. Přišel náš čas! Nechceme jiným dovolit, aby rozhodovali o našich životech!

Solidaritu napříč hranicemi! Budujme demokracii zdola!

Připojte se k týden evropské mobilizace pro Řecko! Pojďme vytvořit alternativní Světový den uprchlíků!

Blockupy International, 5. května 2015

 

Více informací viz stránky Blockupy.

Stránky Týdne solidarity najdete tady.

Řeckou výzvu k týdnu evropské mobilizace najdete tady.