Kurdské ženské hnutí v Rojavě vyzývá ke globální solidární kampani: Ženy, povstaňte za Afrín!

Ve čtvrtek 8. února zahájilo hnutí kurdských žen v Rojavě Kongreya Star v Afrínu globální solidární kampaň #WomenRiseUpForAfrin. Hnutí vyzývá ženy na celém světě, aby se zapojily do kampaně a obhajovaly ženskou revoluci proti útokům Turecka a Tureckem podporované Syrské svobodné armády (FSA).

Na kurdský region Afrín v Demokratické federaci severní Sýrie od 20. ledna 2018 útočí turecká armáda a s ní spřátelené džihádistické gangy.

Ve dne i v noci jsou naše města a vesnice, uprchlické tábory a historická a posvátná místa bombardována tureckými válečnými letadly a dělostřelectvem s cílem vyhnat obyvatele a okupovat tuto oblast. Zatímco mezinárodní veřejnost nepřijala žádnou odpovídající akci, čelíme každý den novým válečným zločinům a civilním obětem. Ženy se staly terčem znásilnění, krutých sexuálních útoků a mrzačení jejich těl ze strany turecké armády a přidružených gangů.

Erdoganův režim otevřeně označil za cíl své vojenské agrese vůči Afrínu zničení demokratické autonomní samosprávy Rojavy a okupaci území severní Sýrie. Spolu s rasistickým, nábožensko-fundamentalistickým a sexistickým útlakem se Turecko snaží odstranit stopy ženských dějin a matricentrické a rovnostářské kultury v našem regionu. Afrín byl jedním z prvních míst osídlení a centrem zemědělské revoluce v tzv. úrodném půlměsíci. Ženy v tomto historickém procesu, který byl popsán jako první ženská revoluce, hrály vedoucí úlohu. Symboly matek-bohyň jako Ištar nebo Aštarté představují společné kulturní dědictví místních národů a lze je nalézt na mnoha místech v Afrínu. Například obrovské stopy v dlažbě tři tisíce let starého chrámu Ain Dara, který se nachází poblíž města Afrín, symbolizují přítomnost a ducha bohyně Ištar. Bombardováním a ničením tohoto chrámového místa se turecký stát snaží prosadit svůj patriarchální a fašistický řád.

Jako ženy z Afrínu jsme odhodlány hájit naše dědictví první ženské revoluce v naší vlasti a uspět v druhé ženské revoluci prostřednictvím našeho odporu proti okupaci a útlaku. Dnes se staré jeskyně v horách staly našimi úkryty, které nás chrání před bombovými útoky. V uplynulých šesti letech ženy z Afrínu a ostatních částí Rojavy vzdorovaly útokům tzv. Islámského státu. Současně jsme hrály vedoucí roli při budování demokratických struktur samosprávy.

Vybudovaly jsme autonomní struktury založené na komunálním organizování, ženských radách, akademiích a družstvech, stejně jako na ženské sebeobraně. Uvědoměním si, že ženská solidarita je jednou z našich nejúčinnějších zbraní, jsme rozvinuly společnou sílu a vědomí. Deseti tisíce žen dnes vzaly do rukou zbraně na obranu své země, svých životů a své budoucnosti v Afrínu. Odpor Ženských obranných jednotek (YPJ) a Ženské civilní obrany (Parastina Jinê), které se zorganizovaly pod záštitou rojavského ženského hnutí Kongreya Star, jsou součástí globálního odporu žen proti jakékoli formě útlaku, vykořisťování, femicidě a fašismu.

Zatímco mezinárodní instituce a vlády států mlčí k porušování mezinárodního práva a válečným zločinům, věříme, že mezinárodní solidarita žen bude naší nejsilnější zbraní v boji proti fašismu a patriarchátu. Tím, že vstoupíme do stop Ishtar a těch žen, které vytvořily a bránily společenský život, vyzýváme ženy z celého světa, aby povstaly na obranu Afrínu a hodnot humanity!

Posilujme sítě a akce ženské mezinárodní solidarity s cílem šířit celosvětově ženskou revoluci!

Vyzýváme všechny naše sestry po celém světě, aby podnikly naléhavé kroky a zapojily se do kampaně prostřednictvím užívání a šíření hashtagu #WomenRiseUpForAfrin během místních protestů, kreativních akcí, pochodů a kampaní v sociálních médiích.

Zastavte tureckou invazi a agresi vůči Afrínu – Zastavte genocidu a femicidu!

Povstaňte za ochranu lidí, země, kulturního a historického dědictví Afrínu!

Povstaňte za obranu demokratické, ekologické samosprávy v Rojavě a severní Sýrii!

Bránit Afrín znamená bránit ženskou revoluci – „No pasarán“ Erdoganovu fašismu!