Lepší budoucnost pro všechny: Mobipřednáška na protesty priti summitu EU v Salzburgu

V sobotu 9. června zavítají do Prahy naši přátelé z Autonome Antifa Wien, aby pod heslem „Lepší budoucnost pro všechny!“ mobilizovali na protesty proti zářijovému summitu EU v Salzburgu. [English version below]

LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO VŠECHNY!

V červenci 2018 převezme po Bulharsku předsednictví Rady EU Rakousko. Při té příležitosti proběhne 20. září v Salzburgu neformální summit nad otázkami “vnitřní bezpečnosti” a “kontroly nelegální migrace”. Pro konzervativní, pravicovou rakouskou vládu nabízí summit příležitost posunout svou politiku národní izolace a sociální kontroly na evropskou úroveň.

V roce 2015 se Rakousko stalo podstatným hráčem v procesu agresivních antiimigiračních opatření. Rakousko sehrálo významnou roli například při uzavření tzv. “Balkánské trasy”. Dopady této politiky můžeme sledovat daleko za hranicemi Evropy. Zabarikádování evropských hranic je založeno na kooperaci s fašistickými režimy, jako je Turecko, nebo kriminálníky jako v Lybii, což způsobuje nepředstavitelné utrpení všem, kteří jsou jim vydáni napospas. Lídři evropských států se v Salzburgu setkají k diskusi nad “budoucností EU”, což reálně znamená diskusi o autoritářském uplatňování konkurence skrze vyloučení a násilnou disciplinaci. My z “Platform Radikale Linke” a aliance “…ums Ganze!” vyzýváme evropskou levici k intervenci!

Ve své prezentaci budeme mluvit o posledním politickém vývoji v Rakousku, který je příkladem rozmachu autoritářských tendencí v celé Evropě. Budeme mluvit o souvislostech mezi režimem na hranicích, nových politických přístupech k “vnitřní bezpečnosti” a celoevropském posunu k (extrémní) pravici. Až se lídři evropských vlád setkají v Salzburgu, budeme tam také jako koalice mnohých, protože všechny různé boje mají něco společného:

Lepší budoucnost pro všechny je možná pouze mimo kapitalismus!

Více info: https://summit-salzburg.mobi/

Facebookovou stránku mobipřednášky najdete tady.


[English version]

A BETTER FUTURE FOR ALL!

In July 2018 the presidency of the EU Council will be passed over from Bulgaria to Austria. In this context an informal summit on the issues of „internal security „and „control of illegal migration„ will take place in Salzburg on 20th of September. For the conservative and right-wing government of Austria this means a possibility to carry its own politics of national isolation and social control to an European level.

Not later than 2015 Austria started to be a driving factor within the process of aggressive actions against immigration. An example is the „closing of the Balkan route“, that Austria was significantly responsible for. The consequences of this politics can be seen and felt beyond Europe: The barricading of the European borders is based on cooperation with fascistic regimes like Turkey or rackets in Libya, that are causing massive suffering and violence among the people.

When the European leaders of governments and states discuss the future of the EU, what means the discussion about the authoritarian enforcement of competition by exclusion and disciplining, the “Plattform Radikale Linke” and the communist alliance “…ums Ganze!” are inviting the European Left to be visible and interventionist. In our presentation we will talk about the latest political developments in Austria, as an example for authoritarian tendencies in whole Europe. We will discuss the relations of the border regime, the new style of politics, when it comes to “Internal Security” and the European shift to the (extreme) right. When the leaders of the European governments meet in Salzburg, we want to be there as the alliance of the many because all our different struggles have something in common:

A better future for all is possible beyond capitalism only!

More info: https://summit-salzburg.mobi/