Oury Jalloh byl zavražděn německou policií! V neděli proběhne v Dessau vzpomínkové demo

7. ledna 2005 uhořel v policejní cele v německém Dessau v Sasku-Anhaltsku Oury Jalloh, šestatřicetiletý žadatel o azyl z africké Sierry Leone. Byl v uzamčené cele sám, za ruce i nohy byl připoután policejními pouty k lůžku. Podle policajtů měl údajně podnapilý Oury pod sebou matraci zapálit sám. Toho, že se spustil požární alarm, si údajně policajti nevšimli.

7. ledna 2005 uhořel v policejní cele v německém Dessau v Sasku-Anhaltsku Oury Jalloh, šestatřicetiletý žadatel o azyl z africké Sierry Leone. Byl v uzamčené cele sám, za ruce i nohy byl připoután policejními pouty k lůžku. Podle policajtů měl údajně podnapilý Oury pod sebou matraci zapálit sám. Toho, že se spustil požární alarm, si údajně policajti nevšimli.

V květnu 2005 obvinil státní zástupce policejní důstojníky Andrease S. a Hanse Ulricha M. ze zabití z nedbalosti. Po dvou letech vyšetřování byl u soudu v Dessau-Roßlau zahájen soudní proces. Soud ale po několika měsících pro nedostatek důkazů oba zprostil obvinění. V lednu 2011 byl případ znovu otevřen. Na konci nového procesu byl šéf policejního oddělení Andreas S. shledán vinným ze zabití z nedbalosti. Finanční pokutu (ve výši necelých 11 tisíc Euro) stejně jako výdaje na soudní proces za něj zaplatily policejní odbory.

Ouryho přátelé policejní verzi nikdy neuvěřili a spolu s antirasistickými aktivisty založili iniciativu „Na památku Oury Jalloha“, která vede už 12 let kampaň „Prolomit mlčení“ za důkladné prošetření okolností Ouryho smrti. Iniciativa vybrala peníze, aby mohla zaplatit zpracování nezávislého odborného posudku. Zpráva vypracovaná v roce 2013 na základě řady odborných experimentů ukázala, že Oury nemohl uhořet bez toho, aby ho někdo jiný polil hořlavinou (detaily ve videu tady). Pod tlakem kampaně vedené iniciativou se v průběhu let kousek po kousku odkrývaly detaily o Ouryho smrti, do té doby utajované německými úřady, a státní zástupce byl donucen případ znova otevřít. V roce 2017 nové dokumenty potvrdily zjištění, k nimž dospěla zpráva objednaná iniciativou. Odborníci na požární bezpečnost, lékařství a chemii dospěli k závěru, že Ouryho smrt pravděpodobně způsobil někdo jiný.

V neděli, v den 13. výročí smrti Oury Jalloha, proběhne v Dessau tak jako každý rok velká antirasistická demonstrace. Smrt Oury Jalloha pro německé antirasistické aktivistky a aktivisty nepředstavuje žádnou výjimku ale jen špičku ledovce tamního institucionálního rasismu. Proto se organizuje společná cesta do Dessau autobusy a vlaky z celé země.

#OuryJalloh #daswarMord

Více k novým zjištěním v angličtině najdete tady.

Detaily k celému případu v němčině si můžete přečíst tady

Stránky kampaně „Prolomit mlčení“ a info k nedělnímu demu najdete tady.