Přednáška: Šest týdnů stávky ve slovenském školství

Na Slovensku sa začiatkom roka uskutočnil najdlhší štrajk v moderných dejinách krajiny. Učitelia a učiteľky na slovenských materských, základných a stredných školách štrajkovali za vyššie platy, viac financií do škôl a lepšie pracovné podmienky. Štrajk navyše vznikol „zdola“, nezávisle od odborov a bez platených funkcionárov. Vôbec prvýkrát tiež došlo k solidárnemu štrajku, do ktorého za splnenie požiadaviek svojich kolegov a kolegýň vstúpili viaceré vysoké školy.

Stávka slovenských učitelů (2)O tom, prečo k štrajku došlo, ako bol organizovaný, k čomu viedol, aké boli jeho silné a slabé stránky a čo príde po ňom, budú hovoriť a diskutovať priami účastníci udalostí: Diana z Iniciatívy slovenských učiteľov a Juraj z Iniciatívy vysokoškolských učiteľov.

Přednáška s diskusí proběhne 23. dubna od 18. hodin v Autonomním sociálním centru Klinika (Jeseniova 60, Praha 3).

Facebooková stránka události: Šest týdnů stávky ve slovenském školství

Přednášku pořádáme ve spolupráci s Pražskou solidární sítí SOLIS.