Beyond Europe kemp

Už od březnového akčního dne Blockupy & M18 ve Frankfurtu se diskutuje myšlenka uspořádání kempu antiautoritářské platformy proti kapitalismu Beyond Europe. V květnu dostala konkrétnější podobu: Antiautoritářské hnutí (Αντιεξουσιαστική Κίνηση, známé také jako Alpha Kappa) ze Soluně (Thessaloniki) navrhlo uspořádat od 18. do 25. srpna první kemp Beyond Europe v severovýchodním Chalkidiki v Řecku.

BE kemp

Proč Beyond Europe kemp? Již v měsících před akcí ve Frankfurtu bylo jasné, že Beyond Europe bude potřebovat nějaký druh fyzického prostoru, kde by se mohli aktivisté setkat. Je zřejmé, že musí existovat možnost pro více lidí, kteří se neúčastní pravidelného procesu, poznat se navzájem a budovat dynamiku transnacionální diskuse. Jak jistě všichni víte, Beyond Europe je stále v experimentálním režimu, takže posílení procesu výměny a vzájemného poznání se patří mezi hlavní priority. Smyslem BE kempu je podporovat vnitřní procesy BE, ale zároveň dát příležitost lidem z celé Evropy a mimo ní, aby tyto procesy poznali. To byl důvod, proč bylo Beyond Europe založeno: učinit proces výměny a diskuse veřejný a přístupný, aby opustil ostrov izolovaných organizačních procesů na transnacionální úrovni.

Proč v Chalkidiki? Eko-sociální boj proti těžbě zlata v severovýchodním Chalkidiki, v blízkosti Soluně, je jedním z nejdůležitějších témat vnitřní politiky v Řecku a ve vztahu sociálních hnutí k nově zvolené vládě. Obyvatelé poloostrova Chalkidiki a Soluně žádají o mezinárodní podporu svých akcí a diskuse, které jsou v kritické fázi: Jak jednat ve vztahu k institucím? Jak se vypořádat s policií a právními represemi? Jak se vypořádat s krizovým režimem na mezinárodní úrovni?

Na stránkách Beyond Europe kempu najdete bližší informace o politickém i kulturním programu, technické podrobnosti a registrace.

Stránky antiautoritářské platformy proti kapitalismu Beyond Europe najdete tady.