Blockupy goes Berlin: Výzva k účasti na akčním víkendu proti rasismu a politice zbídačování

Hnutí Blockupy, které je známé především protesty proti politice škrtů ve Frankfurtu, sídle Evropské centrální banky, se rozhodlo přenést své aktivity do jednoho z hlavních měst evropského kapitalismu, Berlína. Ve dnech 2. – 4. září tu proběhnou protesty proti rasismu a politikám zbídačování a vylučování. Přečtěte si výzvu a zvažte svoji účast!

Blockupy+An die Arbeit

Kdy, když ne teď; kdo, když ne my? Neomezená demokracie zdola namísto národoveckého rozdělování shora

Zablokujme Ministerstvo práce a sociálních věcí a ukažme na jeho politiku zbídačování a vylučování. Proti vnitřním zdem a vnějším hranicím.

Již dlouho jsme nebyli společně vidět v ulicích. Přesto denně projevujeme naši praktickou solidaritu: Jsme součástí „vítacích iniciativ“, organizujeme podporu a akce na oplocených hranicích Evropy. Bojujeme proti volnému trhu, válce a změně klimatu, které nutí dennodenně další a další lidi k útěku ze svých domovů. Bojujeme proti dalšímu a dalšímu zdražování bydlení v našich městech. Organizujeme se proti nízkým mzdám, proti šikaně ze strany úřadů práce a proti všudypřítomné nejistotě našich životních a pracovních podmínek. Neúnavně se stavíme proti neonacistům, pravicovým populistům z AfD (Alternative für Deutschland) a proti pochodům údajných „starostlivých občanů“. Stavíme se proti celospolečenskému obratu k pravici v médiích, na ulicích a v politice. Ukazuje se, že tábor solidarity existuje – a to všude v Evropě. A existují chvíle, které nás znovu povzbuzují, když vzdorujeme autoritářskému směřování Evropské unie a národních vlád – Paříž posílá své pozdravy.

Společně s našimi evropskými soudruhy a soudružkami dál bojujeme napříč hranicemi proti evropskému krizovému režimu, onomu režimu, který přinesl do celé Evropy tolik chudoby, nejistoty a strachu. Jedná se o Evropu pod tyranií „černých čísel“ a doktrínou izolace od zbytku světa. Jedná se o Evropu sociální dezintegrace a organizované beznaděje. Je to Evropa, kde je vzestup pravicových populistů a fašistických stran výsledkem volné konkurence a rozdělování, zdánlivé absence alternativ a práva silnějšího.

A čas utíká: AfD se stala organizační páteří „pravicového bloku“, který již není pouze okrajovým fenoménem, ale zasahuje daleko do politiky i do společnosti. AfD používá zvrácené neoliberální přísliby štěstí a svobody, aby pod pláštěm nacionalismu skryla privilegia malé, bílé a maskulinní skupiny. Autoritativně prosazovaná politika zbídačování a prekarizace byla léta živnou půdou tohoto pravicového bloku. Boj proti pravici proto také znamená být vždy solidární a neustále překonávat hranice mezi chudými a bohatými, mezi těmi nahoře a těmi dole a mezi těmi uvnitř a těmi vně. Boje za sociální spravedlnost a boje proti rasismu spolu souvisí.

Věříme, že je na čase zviditelnit tábor solidarity také v centru evropského kapitalismu a napadnout údajnou neexistenci alternativ neoliberálního středu. Dříve než v parlamentech a na ulicích převládnou národovecká „řešení“. Evropa se rozděluje na periferii a centrum, na ty nahoře a ty dole. A tato dělící linie probíhá i skrze centrum krizového a hraničního režimu. Chceme společně symbolicky i prakticky vystoupit proti hranicím, označit a strhnou je. Společným místem protestů proto bude spolkové Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokusy o štěpení společnosti byly totiž vždy sociálními a pracovně-tržními projekty. Architekti evropské politiky štěpení společnosti seděli a sedí v neposlední řadě na ministerstvech práce a sociálních věcí v hlavních městech globálního severu, předně právě v Berlíně.

Sociální devastace jižní Evropy má svého předchůdce v sérii reforem známých jako Agenda 2010 a systematické vytváření „underclass“ uvnitř pracovního trhu. Chybějící pracovní místa, snižování reálných mezd, nedostatek finančně dostupného bydlení, vyhlídky nízkých penzí, zvyšující se nezaměstnanost mladých, nejisté pracovní pozice. To vše nás všechny tím či oním způsobem ovlivňuje. Již dlouho náš štve politika, která používá pojmy jako efektivita a flexibilita pouze k jednomu cíli: aby prosadila za každou cenu jediný úsporný, pracovitý, poslušný a brutální způsob života. S technokratickými řečmi o přirozených potřebách se „reformy“ pracovního trhu přes silný odpor prosadily také ve Francii a jižní Evropě. Cílem této politiky bylo postavit základy pro rozdělování, vytváření vnitřních hranic a vyloučení velké části obyvatel.

V následujících týdnech budou zákony Hartz IV (zákony o nezaměstnanosti a sociální podpoře) ještě zpřísněny. Příspěvky na topení budou omezeny a sníženy budou i další sociální výdaje. Sociální disciplinace ukazuje prostřednictvím prosazování těchto zákonů svoji brutální grimasu. Lidé využívající podporu budou zase očerňováni jako ti, kteří nedělají dost pro to, aby ukončili svoji závislost na státu. A „sociálnědemokratická“ ministryně Nahles přidává další: Na sociální dávky budou mít migrující v rámci EU nárok teprve až po pěti odpracovaných letech v Německu. To znamená, že ti, kteří se dostanou do Německa, musí vzít za vděk každou prací, takže budou vystaveni vydírání bez jakékoliv pomoci. Konkurence a boje o místa se v nízkopříjmovém sektoru stanou rychle rasistickými. Právě lidé, kteří přišli ve svých zemích díky německé politice škrtů o všechny vyhlídky, budou znovu vyloučeni.

Máme za to, že už toho bylo dost. Bylo dost nových politik vylučování, marginalizace, zbídačování a konkurence. Hledejme způsob politické konfrontace. Zasaďme se o sociální práva neomezená hranicemi, zviditelněme tábor solidarity a odmítněme jak pravý blok, tak technokratický střed. Následujme výzvu koalice „Aufstehen gegen Rassismus“ (Povstání proti rasismu) k celostátnímu akčnímu víkendu proti pravici. Ráno 2. září vyšleme v Berlíně jasný vzkaz Ministerstvu práce. V návaznosti na to se potkejme na místech, kde probíhají vnitřní a vnější hranice, a společně je zničme. Je jedno, odkud pocházíme, a je jedno, jak dlouho již žijeme v tomhle městě a na této části zeměkoule. Vzdorujme společně v Berlíně. A 3. září chceme vyslat jasný signál – proti hranicím, pravicovému štvaní a sociálním podmínkám, jež jsou tímto štvaním činěny sociálně akceptovanými.

Akční víkend se může stát počátkem další éry, silného roku bojů aspoň do podzimu roku 2017. Na jaře bude v Berlíně evropský summit, v létě pak v Hamburku setkání G20. Udělejme z německé politiky transnacionální záležitost, kterou je už vlastně dlouho. Za povstání proti rasismu, nacionalismu a sociální nerovnosti – za Evropu pro všechny!

Už je čas.


Akční víkend proti rasismu v Berlíně, 2. – 4. září 2016

  • 2. září – ráno blokáda spolkového Ministerstva práce a sociálních věcí; decentralizované akce odpoledne
  • 3. září – otevřený blok na velké demonstraci proti rasismu, AfD a pravicovému štvaní, Adenauerplatz, 14 hodin
  • 4. září – setkání antirasistické sítě Welcome 2 Stay, Rosa Luxembourg Foundation Berlin, Franz Mehring Platz 1, 10 – 17 hodin

Více informací k jednotlivým akcím v němčině najdete tady. Základní informace v angličtině najdete tady.

Více o hnutí Blockupy v češtině si můžete přečíst tady.

Blockupy+austerityBlockupy+capitalismBlockupy+fortress