Jedeme do Bratislavy: Antifašistická mobilizace

V sobotu 11. března chtějí Bratislavou pochodovat obdivovatelé fašistického Slovenského štátu. Bratislavští antifašisté a antifašistky pořádají protiakci s cílem zabránit neonacistům pochodovat městem. V sobotu jedeme do Bratislavy a vyzýváme všechny progresivní skupiny a jednotlivce, aby se připojili a demonstrovali antifašistickou solidaritu v praxi.

Fašistické a pravicově-populistické síly v Evropě jsou v ofenzívě. Dobývají důležité pozice v politice, zásadním způsobem ovlivňují podobu společenské debaty a pochodují ulicemi evropských měst. Stejně tak i my proti nim musíme bojovat na všech úrovních, společně a organizovaně. Nesmíme se ale zároveň nechat natlačit do mantinelů národních států diktovaných nacionalisty, ale naopak vést náš boj solidárně a bez ohledu na hranice. Na 11. března se fašisté svolávají na pochod Bratislavou. Místní antifašisté a antifašistky se jim chystají postavit v ulicích. Lajkovat na facebooku je fajn, ale solidarita musí být praktická. Vezměte si proto s kamarády a kamarádkami auto, jeďte vlakem nebo autobusem a společně zabraňme fašistickému pochodu. Uvidíme se v bratislavských ulicích! 

Více informací o protiakci pořádané bratislavyskými antifašisty a antifašistkami najdete tady.

#bratislava1103 #antifasistickasolidarita #jedemedoblavy