Don’t fight the players, fight the game: Zastavme během nadcházejícího summitu G20 chod logistiky kapitálu!

Počátkem července má v Hamburku proběhnout summit skupiny G20. Různé radikálně levicové skupiny z Německa i celé Evropy plánují proti summitu protestovat. Přinášíme překlad výzvy německo-rakouské antiautoritářské aliance …ums Ganze k akcím založeným na systémové spíše než personalizované kritice kapitalismu. Don´t fight the players, fight the game!

Do Hamburku si každý rád udělá výlet. V červenci 2017 budou dva dobré důvody, proč tam jet. Jako zlatý hřeb zakončení německého prezidentství skupiny G20 proběhne v Hamburku summit G20. Včetně mediálního humbuku, policejních manévrů a všeho ostatního, co k takové akci patří.

Hamburk je se svým přístavem důležitým centrem německé exportní ekonomiky a globální přepravy zboží – a z toho důvodu představuje skvělou kulisu pro narušení státu a kapitálu. Ani od jednoho nemůžeme nikdy očekávat, že by přispěly k lepšímu životu pro všechny. Vyzýváme k využití mezinárodní mobilizace proti summitu G20 ke způsobení co nejvíce bolesti světu, kde zboží může volně putovat přes moře, zatímco v těch stejných vodách po tisících umírají migranti.

Už teď je jasné, že s hlavami států a vlád 19 největších průmyslových zemí a Evropy půjde v Hamburku o mimořádnou událost – zase jednou budou porušovány jejich sliby “spravedlivého plánování globalizace”. Summit G20 je centrálním vyjádřením politických dilemat kapitalismu: Jeho systémové rozpory tu nebudou politiky a byrokraty vyřešeny, spíše jimi budou řízeny. Skupina G20 není kolektivním aktérem, spíše arénou konkurence mezi západními státy NATO a Ruskem, mezi státy jihoevropské periferie, jimž je tu dovoleno hrát v rámci jejich členství v EU, a Německem, jež se snaží rozšiřovat své ekonomické a politické panství také na úrovni setkání skupiny G20. Samozřejmou součácí této špatné společnosti jsou také ostatní účastníci: Turecko, jež je v procesu přechodu k otevřené diktatuře, ohrožuje tisíce svých občanů prostřednictvím represí, vězněním a vedením války proti svému vlastnímu obyvatelstvu, Brazílie a její nová ultraneoliberální a technokratická vláda, noční můra Trump, jež děsí dokonce i neoliberální elity, atd.

Čím méně jsou politici a jejich zaměstnanci schopni v časech krize řešit problémy lidí a přispívají naopak k celosvětové barbarizaci společenských podmínek, tím více se pokoušejí předstírat politickou schopnost jednat. Summit G20 je proto – v neposlední řadě kvůli konání německých parlamentních voleb v roce 2017 – především reprezentativní událostí, jež se chce legitimizovat prostřednictvím spektáklu. To demonstruje silná snaha integrovat neziskové organizace a iniciativy do rámce občanského procesu. To, že se událost koná v centru města, stejně tak není jen předstíráním blízkosti k jeho občanům, ale také předstíráním zájmu o dialog a o obavy a požadavky občanské společnosti. Volba Hamburku jako místa konání summitu nebyla určitě náhodná, spíše šlo o ideologickou snahu znovulegitimizovat summit G20. Stejně jako hájit status quo.

Mezitím vrcholí četné systémové krize globálního kapitalismu: technologický pokrok – pod tlakem kapitalistických vztahů produkce a struktur vlastnictví – nezbavuje svět chudoby, místo toho činí lidské bytosti zbytečnými. Politika řídí procesy krize, disciplinuje postradatelné lidi a současně se prezentuje jako odpověď na všechny problémy, jejichž řešením nemůže ze strukturálních a systémových důvodů nikdy být. To vede k frustraci a posunu doprava, fantaziím o národní izolaci, vůči nimž není imunní ani levice, a k rostoucí reakcionářské opozici vůči globalizaci – jež vedou dále k zostřování důsledků krize a blokují rozvíjení progresivních řešení těchto problémů.

Pravičáci totiž mohou svoji politickou schopnost jednat potvrdit jen negativním způsobem – vylučováním ještě více lidí z nároku na základní práva a společenské bohatství, než kolik jich už silně technizovaný kapitalismus vylučuje na základě své inherentní ekonomické dynamiky.

Rozsáhlé občanské protesty proti summitu, jež se už teď plánují po celé Evropě, zpochybňují zcela oprávněně legitimitu vládnoucích politik. Velmi si jich vážíme. Ve svých výzvách ke “skutečnému řešení problémů, demokracii a spravedlnosti” ale jeho aktéři nerozpoznávají důležitost analýzy systémového charakteru a strukturálních hranic politiky v globálním kapitalismu. Vystavují se tak nebezpečí podpory levicové iluze národního státu nadaného politickou kapacitu jednat. Kapitalismus a nacionalismus nejsou schopny v krátkodobém ani dlouhodobém výhledu přijít s emancipační perspektivou. Až ve chvíli překonání kapitálu a národního státu se otevře společenská perspektiva, jež se nespoléhá na organizaci nedostatku, ale na solidární dělbu společenského bohatsví.

Na druhé straně: v současném politickém a ekonomickém uspořádání nebude sebeorganizace společnosti možná. Bude fungovat teprve po stržení bariér národních států, omezení kapitalistického světového trhu, soukromého vlastnictví produkčních prostředků a režimu reprodukce. I když se tyto plány mohou jevit jako smělé, technické podmínky jsou pro ně dnes lepší než kdykoliv dříve. Namísto doufání, že pro ty, kdo jsou pro hightech kapitalismus postradatelní, zbude o několik drobků více, musíme svoji pozornost zaměřit mimo pekárnu. Tato perspektiva bude dosažitelná, pouze pokud ji dnes začneme rozvíjet a plánovat a zaujímat jí napříč hranicemi. Proti uspořádání, kde je krize normalitou a normalita implikuje stav krize.

V Hamburku se nám nabízí možnost využít summitu G20 k tomu, abychom se společně s přáteli z Evropy i odjinud zaměřili na logistiku a ukázali, jak můžeme překonat symbolickou politiku. Chceme nalézt způsob, jak zranit kapitalismus v životně důležitém bodě, a odmítnout posun k nacionalistickému a náboženskému barbarství. Aniž bychom příliš odhalovali: Naše cesta nezačne dovoláváním se státu, ale přeshraničním narušením logistiky kapitálu samotného. To je totiž jediný jazyk, kterému rozumí.

Za něco lepšího než současnost!

ums Ganze! společně s GROW (Gruppe für organisierte Wiederspruch)

Listopad 2016


O tom, proč by se měla radikální levice zajímat o logistiku, si můžete přečíst více v článku od berlínské skupiny Theorie.Organisation.Praxis [TOP Berlin] dostupném v němčině nebo v angličtině.

Další info k plánovaným protestům najdete tady.