Nenechme nikdy fašistům ulice: Zabraňme 11. června nacistickému pochodu vídeňským Ottakringem!

Připojujeme se k mobilizaci rakouských antifašistů a antifašistek proti pochodu, který plánují “identitáři” 11. června ve Vídni. Přečtěte si výzvu k protiakcím a můžete-li podpořte je svojí účastí!

Never let the fashist have the streets

V sobotu 11. června chtějí neofašističtí „identitáři“ uskutečnit ve Vídni svou třetí demonstraci. Mají v plánu pochodovat ulicemi pod heslem „remigrace“. Jedná se o jasnou hrozbu všem, kteří neodpovídají jejich nacionalistickým představám o etnicky čistém národním společenství. Požadavek „remigrace“ není ničím jiným než voláním po pogromech. Jako antifašité a antifašistky opět tento rok narušíme jejich pochod všemi možnými způsoby! Demonstrace 11. června je důležitou událostí pro všechny krajně-pravicové struktury nejen v Rakousku. Pro krajní pravici je důležitá nejen pro svůj symbolický charakter, ale protože má mezinárodní dosah. Dosud proběhlých pochodů „identitářů“ se účastnili náckové z Francie, Německa, Itálie, České republiky, Maďarska a Slovinska. Na nás zůstává blokovat jejich pochod a využít aktuální mediální diskuze o „identitářích“, abychom ukázali, kým opravdu jsou: násilnými fašisty, kteří chtějí svět odpovídající jejich rasovým a diskriminujícím představám.

V době zvýšené migrace do střední Evropy jsme byli svědky toho, co tito samozvaní „bojovníci“ za etnicky čistou společnost dělají, a výsledků jejich paranoidního bláznění. Násilné prorážení antifašistických blokád ve Spielfeldu a napadání antifašistek a antifašistů po demonstraci v Grazu představují jen příklady konání, kterému jsme z jejich strany v posledním roce čelili. Za dosavadní vrchol v sérii útoků provedených násilníky z bezprostředního okolí „identitářů“ můžeme považovat násilné narušení divadelní hry na Vídeňské univerzitě, ve které vystupovali uprchlíci, a jež mělo za následek několik zraněných. Tuto novou povahu násilí krajní pravice nelze vysvětlit pouze procesem radikalizace, ale také faktem, že se jim daří získat prostor, o který usilují.

Proto je nutné, aby antifašistické akce konfrontovaly a ničily reakční skupiny, jako jsou „identitáři“. O to se musíme snažit všemi způsoby. Vyzýváme proto všechny, aby na 11. června, v den, kdy si chtějí náckové zabrat ulice, připravili a uskutečnili kreativní a decentralizované protiakce. Připojte se k nám už o den dříve, kdy budeme procházet stejnými ulicemi, abychom o náccích informovali místní obyvatele a přinesli radikálně-levicovou kritiku sexistické, nacionalistické a rasistické ideologie „identitářů“ do ulic!

Náckové nespadli z nebe, ale jsou produktem našeho společenského uspořádání založeného na konkurenci, vyloučení a nadvládě. Nacionalismus není mrtvá ideologie, které by se drželo jen pár lidí, ale způsob jakým je organizována společnost na celém světě, a je potřeba reflektovat ho na všech úrovních. Nejde o obranu statu quo proti „identitářům“ – jde o to vyjádřit a uplatňovat kritiku současného stavu společnosti. Cokoli jiného by znamenalo zlehčovat význam brutalit, které se dějí právě tady a teď.

Proti Pevnosti Evropa a jejím podporovatelům!

Proti kapitalismu! Nacionalismus není alternativa!

Více informací najdete na webové stránce mobilizace nebo na facebookové události.

Fight like a grrrl