No Borders – Učiňme pevnost Evropa historií: Antiautoritářská výzva k účasti na No Border kempu v Soluni 2016

Ve dnech 15 – 24. července proběhne v řecké Soluni (Thessaloniky) No Border Camp 2016. Antiautoritářská antikapitalistická platforma Beyond Europe zveřejnila vlastní výzvu k účasti na kempu. Soluň je jen hodinu jízdy autem od Idomeni, jež leží na řecko-makedonských hranicích. V kempu půjde o teorii a praxi rozvíjení progresivních forem praktické solidarity s uprchlíky a boje proti Pevnosti Evropa a těm, kdo z její existence těží.

BE no borders

Sociální a ekonomický vývoj posledních několika let vrhá světlo na blízkou budoucnost, jíž nyní čelíme: nefunkčnost demokratických struktur a procesů, růst ekonomické nejistoty a prekarity, návrat autoritářských forem politiky prostřednictvím enormního nárůstu výkonné moci a nový nárůst popularity pravicově populistických stran po celé Evropě. I když Evropa slibuje lidská práva, rovnost a mír pro všechny, zakoušejí miliony lidí evropskou politickou agendu jako skutečnou noční můru.

Evropa se rychle mění.

Tyto změny ale nikdy nenastaly bez boje. Konflikty, jež se odehrávaly paralelně se sociálními, ekologickými, feministickými a antirasistickými boji, nabraly na síle s příchodem finanční krize v roce 2007. Následná politika úsporných opatření zhoršila situaci lidí v jižní Evropě; způsobila extrémní seškrtání výdajů na sociální stát, systém zdravotní péče, důchody a zaměstnanost.

Ne “uprchlická krize”, ale krize pevnosti Evropa

Diskurz finanční a ekonomické krize a jejích dopadů na lidské životy dnes zcela vymizel z médií i politiky. Nahradil ho diskurz nové krize. Krize, jež se objevila spolu s tisíci uprchlíky otřásajícími evropskou „bezpečnou zónou“ tím, že překonávají její militarizované hranice a na okamžik ruší platnost jejích rasistických předpisů. Ačkoliv kořeny krize a ti, kdo jsou jí postiženi, nejsou jedna a tatáž věc, obojí spojuje odporný způsob, jakým jsou řešeny. Stejný autoritářský a neoliberální management, který byl zodpovědný za to, že miliony Řeků byly vyloučeny ze systému zdravotní péče, teď staví v celé Evropě ploty s ostnatým drátem.

Tento krizový management způsobuje – opět – více izolace, vyloučení a nenávisti vůči neznámému, cizímu, Jinému. Strach z „vnějšího“ nebezpečí vede k těsnější identifikaci s „vnitřním“, tedy k novému vzedmutí nacionalismu a rasismu.

Samotná Evropa, jako jeden z vítězů globálního kapitalismu, je jednou z hlavních příčin těchto migračních vln a ničení milionů životů. Ať už coby stará imperiální Evropa nebo se svým novým agresivním stylem zahraniční politiky, vynucuje po celém světě logiku konkurence a odcizení, moci a zisku. Tato logika dnes vnucuje svoji destruktivní dynamiku na sociálních, ideologických a vojenských bojištích od Athén po Aleppo.

To je důvod, proč lidé opustili vše, co měli, proč jich tisíce překonaly ploty a hranice, i když musejí čelit mnoha překážkám, násilí a strážcům hranic EU, kteří pak rozhodují o tom, komu bude umožněno vstoupit a kdo se má utopit ve Středozemním moři.

A je to nekontrolovatelná autonomie uprchlíků, jež k branám Evropy přináší zpět viditelné dopady globální politiky a způsobuje vážné trhliny ve zdech jejího opevnění.

Globální solidarita namísto charity

Nechceme této situaci pouze přihlížet či ji komentovat, nechceme ale ani sklouznout k charitativnímu diskurzu „pomáhání obětem“, jenž je vlastní občanské společnosti. Chceme bojovat – ne za uprchlíky požadujíc právo svobody pohybu, ale bok po boku s nimi v boji za lepší život pro nás všechny. To je důvod, proč vás zveme na cestu solidarity, cestu akce, cestu za Evropu.

Jednou ze zastávek bude Soluň – blízko řecko-makedonského hraničního města Idomeni, nedaleko od řecko-turecké hranice. S řeckými a evropskými institucemi se Soluň stala jedním z hotspotů evropského hraničního režimu. Současně tu funguje řada solidárních skupin, obsazených domů, jež slouží těm, kteří by byli nuceni žít na ulicích a jsou tu také tisíce uprchlíků, kteří ve městě uvízli při své cestě na sever. Město se tak stalo hotspotem odporu proti pevnosti Evropa.

Strhněme tyto zdi

Jako součást místního No Border shromáždění v Soluni chceme my a naši soudruzi ve dnech 15 – 24. července organizovat No Border kemp přímo ve městě Soluň – a to především z následujících tří důvodů:

Solidarita s uprchlíky a boj ve městě po jejich boku už trvají roky a jejich výsledkem jsou lokální sebeorganizované struktury poskytující základní potřeby stejně jako nástroje, s nimiž mohou všichni, komu jsou upírány svoboda a důstojnost, vést politický boj. Společně s vámi chceme ukázat praktickou solidaritu prostřednictvím aktivní podpory všech sebeorganizovaných antirasitických struktur, jež každý den bojují proti nelidskému a represivnímu hraničnímu režimu, chceme je podpořit a diskutovat o tom, jak bychom mohli tyto struktury transformovat do udržitelných podpůrných mechanismů.

Chceme zaútočit na symboly moci, její ploty, její instituce a konfrontovat tyto symboly se vším naším hněvem a vášní.

Boje proti kapitalismu, sexismu, rasismu nebo jakýmkoliv dalším hrůzám současného sociálního řádu nemohou být úspěšné, pokud jsou od sebe navzájem izolované. To je důvod, proč jedeme do Soluně. Abychom se poznali, diskutovali, učili se a vytvářeli silné a transnacionální sítě antiautoritářských skupin a jednotlivců a abychom nenechali zemřít naději na lepší budoucnost.

Zveme vás do Beyond Europe barria v rámci No Border kempu v Soluni nejen abychom diskutovali a organizovali boje, jež jsou před námi, ale také abychom žili vizi lepší budoucnosti pro nás všechny.

Více info:

Stránky s výzvou Beyond Europe najdete tady.

Stránky samotného kempu najdete tady.

Stránky crowd-fundingové kampaně na podporu konání No Border kempu a uprchlického boje v Soluni najdete tady.


No Border+plagos

Infovečer k No Border kempu v Soluni, na kterém členové z řeckého Antiautoritářského hnutí (Alpha Kappa) představí cíle a program kempu a případným zájemcům o účast poskytnou praktické informace, proběhne v pondělí 9. května v Autonomním sociálním centru Klinika (Praha 3, Jeseniova 60) od 19 hodin.

BE goes No Border Camp