#RiseUp4Rojava – Braňme společně revoluci

Překlad výzvy Inernacionalistické komuny v Rojavě ke světovým akčním dnům 27. a 28. ledna 2019

27. ledna, přesně před čtyřmi lety, osvobodili odvážní bojovníci a bojovnice YPJ a YPG po měsících urputných bojů severosyrské město Kobane ze sevření gangy tzv. Islámského státu. V té době nás den za dnem, týden po týdnu vyrážely miliony do ulic, abychom vyjádřili naši solidaritu s obránci a obránkyněmi Kobane a abychom přiměli svět k akci. Nepřetržité rozsáhlé akce dodávaly soudruhům a soudružkám bojujícím ve městě odvahu pokračovat a přiměli mezinárodní mocnosti, aby jednaly.

Týdny vzdoru v Kobane se staly symbolem vůle, síly a naděje, jež na svět přinesla mladá rojavská revoluce. Prostřednictvím tohoto vzdoru, rojavských principů přímé demokracie, ekologické a kolektivní ekonomiky a osvobození žen se stala známá ve světě. Kobane se stalo symbolem mezinárodní solidarity a společného boje – solidarity nás demokratek, socialistů, feministek a ekologických aktivistů napříč hranicemi a ideologickými rozdíly. Četné emancipační síly spojily své hlasy na obranu Kobane. Revoluce v Rojavě se tak stala neodělitelnou součástí historie těchto sil z celého světa.

Po čtyři roky jsme spolu sdíleli úspěchy i prohry, smutek, trápení, zlost, bolest i radost. Viděli jsme, jak z Manbidže a Rakky byla vypuzena temnota barbarství Islámského státu. Byli jsme svědky budování zcela nového sociálního řádu. Dnes, po mnoha letech boje, byla vyhlášena Demokratická federace severovýchodní Sýrie, třetina země byla osvobozena a Islámský stát je na pokraji totální porážky.

Současně jsme ale byli svědky invaze fašistické turecké armády a jejích islamistických žoldáků do Afrínu a čelili mrtvolnému mlčení světového společenství nad zločiny okupantů. Ztratili jsme přitom mnoho drahých přátel. Přesto jsme to nevzdali.

Přes mnoho složitých výzev jsme se nenechali rozdělit. Stáli jsme vždy bok po boku, učili se, budovali novou společnost a bránili společně tuto revoluci. Vždy jsme zdůrazňovali, že demokratické, feministické, socialistické a ekologické síly jsou našimi jedinými spojenci v boji za jiný svět. A při obraně Kobane, osvobození Rakky a odporu v Afrínu se naše izolované hlasy spojovaly ve společném volání po jiném světě. Společně jsme se stali silou, již světoví vládci nemohou nadále ignorovat.

Nové vyhlášení války Rojavě a společnostem severovýchodní Sýrie

Dnes, téměř rok po začátku válečné agrese fašistického tureckého státu proti Afrínu a téměř čtyři roky po osvobození Kobane od ISIS, revoluce čelí dosud pravděpodobně největší výzvě. Fašistický režim AKP/MHP vedený Erdoganem opět vyhlásil válku Rojavě. Jejich slova jsou jasná a nenechávají ani náznak pochybností: revoluci je třeba jednou pro vždy zničit. V kampani o veřejné mínění, v médiích a za zavřenými dveřmi, kde regionální a imperiální mocnosti vyjednávají o budoucnosti severovýchodní Sýrie, tato válka začala už dávno.

Při těchto jednáních slyšíme hlasy vládních představitelů, jež hovoří nad hlavami obyvatel Sýrie a Rojavy. Zajímají se jen o redistribuci syrského bohatství a území. Města jako Idlíb a Manbiž, celé oblasti a jejich obyvatelé: mezinárodní mocnosti si je všechny mezi sebou rozdělují a prodávají. Samotní obyvatelé v tomto procesu nemají žádné slovo. Budou to ale oni samotní, kdo bude trpět, až turecké islamistické gangy dostanou zelenou k invazi, vraždění a drancování. A pokud Rusko a Spojené státy přenechají vzdušný prostor tureckému letectvu a umožní mu tak extenzivní bombardování, budou to oni jediní, kdo bude umírat.

Navzdory zahájení etnických čistek, usazování islamistů v Rojavě a rozsáhlému porušování mezinárodního práva západní svět opět mlčí. Co také od těchto států čekat, když prodeje jejich tanků, letadel, vrtulníků, dronů a útočných pušek Turecku s další válkou prudce stoupají? Víme až příliš dobře, že od nich nemůžeme nic čekat. Pro tyto státy nepředstavují válka, smrt a destrukce nic jiného než zisk. Byly to ony, kdo dodával Turecku zbraně, s nimiž se po desetiletí obracelo proti svým vlastním obyvatelům. A byly to ony, kdo umožnil válku proti Afrínu.

Tato realita se dodnes nezměnila. Navzdory povrchním narušením ve dvoustranných vztazích mezi jednotlivými státy, mezinárodní podpora pro Erdoganův režim pokračuje. Bez červených koberců pro Erdogana, finanční pomoci, dodávek zbraní a spolupráce tajných služeb v boji proti demokratické opozici v Turecku by turecký fašismus nemohl přežít ani o den déle. Dokud ale peníze volně tečou, není prostor pro lidská práva, mír a svobodu. Věřit v humanitu vládnoucích mocností v této situaci není ničím než bláznovstvím. Nehceme proto marnit náš čas výzvami velmocím, aby intervenovaly.

Vyzýváme k organizování, protestům, občanské neposlušnosti

Naši výzvu směřujeme všem, kdo spoleně s námi sní o jiném světě a jsou připraveni za něj bojovat. Oslovujeme všechny revolucionáře, všechny, kdo se považují za demokrat(k)y, antifašist(k)y, feminist(k)y, všechny, kdo se staví za ekologickou budoucnost. Když to neuděláme my, neudělá to nikdo. Společnou obranou revoluce v Rojavě bráníme všechny naše naděje. A to je důvod, proč v duchu osvobození Kobane, světového dne Kobane a světového dne Afrínu, vyzýváme:

  • Organizujme k obraně revoluce v našich čtvrtích a městech výbory odporu.

  • Spojme se a protestujme 27. ledna v ulicích, abychom vyslali jasný signál naší solidarity s revolucí v severovýchodní Sýrii. Vzpomeňme společně na vzdor obyvatel města Kobane a jeho osvobození.

  • Využijme 28. ledna k rozhodným a kreativním akcím občanské neposlušnosti, jež naruší výrobu a vývoz zbraní a každodenní život politických stran zodpovědných za obchody s tureckým režimem. Ukažme identitu těch, kdo profitují z války, těch, kdo ji financují a pohánějí.

Společně učíníme 27. a 28. leden dny světového odporu proti tureckému fašismu. Budeme společně intervenovat do bezcitné rutiny války a útlaku a vyjádříme naši solidaritu s různými formami akcí. Ukážeme společně, že revoluce v Rojavě není osamocena.

Stůjme bok po boku proti fašismu!

Ať žije mezinárodní solidarita!

Revoluce zvítězí, fašismus bude zničen!

 

Internacionalistická komuna v Rojavě

Demokratická federace severovýchodní Sýrie

3. ledna 2019


Přeloženo z anglického originálu publikovaného na webu Internacionalistické komuny v Rojavě.