Také v Praze se nedávno objevily hroby obětí pevnosti Evropa

Také v Praze se nedávno objevily hroby obětí pevnosti Evropa. Hranice zabíjejí! Strhněme zdi pevnosti Evropa! / Graves of the victims of Fortess Europe also recently in Prague.Borders kill! Tear down the walls of Fortress Europe! / #‎dietotenkommen‬

2015_06_30 Toten kommen 12015_06_30_Toten kommen 2

2015_06_30_Toten kommen 3

2015_06_30_Toten kommen

O akci Die Toten kommen (Mrtví přicházejí) berlínské umělecké skupiny Zentrum für politische Schönheit (Centrum pro politickou krásu) se více dočtete tady nebo tady.