Všem demokratickým silám: Braňte Demokratickou federaci severovýchodní Sýrie!

Zveřejňujeme překlad prohlášení a výzvy k akcím od Internacionalistické komuny v Rojavě.

Ani ne rok od začátku zločinné válečné agrese proti afrínskému kantonu, jsou lidé v severovýchodní Sýrii znova vystaveni agresi ze strany fašistického tureckého státu a jeho islamistických spojenců. Výhrůžky tureckého diktátora Recepa Tayyip Erdogana nelze považovat za prázdná slova, předvolební propagandu, ani pouhou provokaci. To jasně ukázaly útoky na uprchlický tábor Maxmur a několik vesnic v Sindžáru, ke kterým došlo 13. prosince. Ve skutečnosti jde o nejnovější vyjádření neoottomanských expanzivních aspirací režimu AKP-MHP a otevřené vyhlášení vražedné války revoluci v Severovýchodní Sýrii a na celém Předním východě.

Od vypuknutí revoluce turecký stát, syrský režim a imperialistické mocnosti v čele s USA a Ruskem podnikaly vše, co bylo v jejich silách, aby tuto revoluci zadusily už v zárodku. Ani vražedné islamistické gangy (jedno, jestli bojují pod vlajkou al-Nusry, tzv. FSA nebo pod černou vlajkou islámského státu), ani embargo, izolace a otevřená válečná agrese, však nemohly zlomit hrdinný odpor zdejšího obyvatelstva.

V posledních šesti letech boje prokázali lidé severovýchodní Sýrie s největšími oběťmi a úsilím světové veřejnosti svoji oddanost životě ve svobodě. S osvobozením Rakky Syrskými demokratickými silami a s den za dnem se blížícím úplným zničením chalifátu, začíná nová strategická fáze v Sýrii i celé oblasti. Se zničením vlády teroru Islámského státu ztrácí takticko-vojenské spojenectví mezi obrannými silami severovýchodní Sýrie a imperialistickými mocnostmi pod vlajkou mezinárodní koalice svoji důležitost.

Bez ohledu na to, jaké všechny rozpory mohou existovat mezi regionálními a mezinárodními hegemonními mocnostmi, v jednom se shodují: Revoluce v severovýchodní Sýrii, její demokratická správní struktura, ustavení ekologicko-komunálního veřejného sektoru a hlavní síla revoluce – osvobození žen od tisíciletých okovů patriarchálního systému nadvlády – představují největší hrozbu pro hegemonní zájmy a je třeba je rozdrtit. V uplynulých letech se revoluce v Rojavě a severovýchodní Sýrii stala bezprecedentním zdrojem naděje pro všechny, kdo usilují o život mimo stát, kapitál a patriarchát. Je majákem, který může ukázat utlačovaným a vykořisťovaným na celé Zemi cestu z temnoty kapitalistické modernity, a jednou provždy prokázala, že „konec historie“ vyhlašovaný těmi u moci není ničím jiným než pouhou lží. Je živoucím příkladem toho, že dokonce i dnes, v 21. století, je jiný svět možný.

Válečná agrese vůči Afrínu, mezinárodní podpora masakrům civilního obyvatelstva, bomby NATO padající na naše přátele, německé tanky Leopard, pod jejichž pásy měly být rozdrceny naše naděje, byly prvními výrazy nové imperialistické fronty proti revoluci na Blízkém východě a předzvěstí toho, co máme očekávat. Lidé se zde, stejně jako my sami, poučili z Afrínu: Nelze spoléhat na nic jiného než svoji vlastní sílu. Prohlášením mezinárodních sil ani trochu nedůvěřujeme. Nebudeme se ani nikoho dovolávat. Měli jsme možnost poznat přátele i nepřátele a víme, že našimi jedinými spojenci v tomto boji mohou být jen mezinárodní demokratické, revoluční síly, každý, kdo sní o jiném světě, a spolu s nímž bojujeme za svobodnou budoucnost.

Vyzýváme všechny, aby se připravili na novou fázi odporu, akce a společného boje. Všichni, kdo byli minulý rok v ulicích, aby bránili Afrín, kdo se organizovali v mnoha solidárních výborech, kdo udělali ze světového dne Afrínu vyjádření světové solidarity, a kdo se spolu s námi strachovali o každý metr a každou ulici v Kobane. Všichni v Evropě a na celém světě, kdo explicitně vyjádřili svůj strach a svůj odpor vůči nepřátelům humanity, válečným štváčům a podporovatelům tureckého fašismu. Náš vzkaz byl a je jednoznačný: Je-li boj proti revoluci mezinárodní, pak je takový i náš vzdor. Ukažme společně, že tato revoluce je bojem nás všech, že Rojava je naší nadějí a šancí a že budeme naši budoucnost bránit společně.

Není vůbec náhoda, že k útokům dochází v této fázi. Mezinárodní kapitalistický systém je dnes oslabený. Strukturální krize civilizace založené na státním zřízení už nemůže být dále skrývána. Každý den se stále více lidí probouzí a začíná bojovat proti tomuto utlačivému systému. Vidíme to ve francouzských ulicích, při protestech proti summitu G20 v argentinském Buenos Aires, při ženské stávce, hnutí #NiUnaMenos a protestech v Hambašském lese. Mocnosti starého řádu se snaží udržet s pomocí krizové vlády, státního terorismu a otevřeného fašismu. Jejich dny ale budou sečteny, pokud se budeme organizovat a postavíme se společně proti útokům na naše životy. Využijme sílu, kterou čerpáme z revoluce, a zintenzivněme náš boj. Pokud rozpoznáme naši společnou sílu, budeme schopni zahodit tento systém jednou pro vždy na smetiště dějin. Je životně důležité proti útokům kapitalistické modernity organizovat všude obranu a vzpouru demokratické modernity.

Pro nás jako Internacionalistickou komunu v Rojavě dnes také začíná nová fáze. Přišli jsme společně do Rojavy, abychom podporovali civilní struktury této revoluce, učili se, porozuměli a posouvali věci vpřed. Stejně jako je válka vnucena obyvatelům Rojavy, je vnucena i nám. Pokud nám ale nepřítel neponechá jinou možnost, nebudeme nečinně přihlížet. Přispějeme všemi našimi schopnostmi a dovednostmi k přípravě odporu a obrany společnosti a revoluce. Učiníme vše, co budeme moct, abychom přispěli k tomuto odporu. Budeme stát po boku místních obyvatel proti fašistickému útoku. Přišli jsme sem z nejrůznějších koutů světa s nejrůznějšími představami. Tato země se ale stala v posledních letech naším domovem. V tomto duchu budeme také participovat na všeobecné společenské mobilizaci, již samospráva severovýchodní Sýrie zahájila 12. prosince.

Stůjte i vy bok po boku s revolucí, ozývejte se, vyjděte společně do ulic, zapojte se do existujících solidárních skupin nebo zakládejte nové. Podnikejte akce občanské neposlušnosti s cílem upozornit na situaci v Rojavě a vyšlete jasný signál solidarity.

Bok po boku proti fašismu!
Ať žije mezinárodní solidarita!
Revoluce zvítězí, fašismus bude zničen!

 

Internacionalistická komuna v Rojavě
Demokratická federace severovýchodní Sýrie
20. prosince 2018

Výzva byla původně publikována v angličtině na webu Internacionalistické komuny v Rojavě.