Proti politice strachu: Postavme se sjezdu evropské ultrapravice

V polovině prosince se v Praze na pozvání Okamurovy SPD sjedou pravicoví populisté, ultranacionalisté a rasisté z frakce Evropa národů a svobody (ENF), aby zde jednali o svých plánech. Přinášíme krátkou výzvu koalice radikálně levicových a antirasistických skupin k protestním akcím proti summitu ENF. [více info tady/more info in English here]

Ve dnech 15. a 16. prosince mají v Praze jednat zástupci frakce Evropa národů a svobody (ENF), která sdružuje pravicově populistické strany v Evropském parlamentu. Součástí tohoto uskupení jsou například francouzská Národní fronta (FN), nizozemská Strana svobody (PVV), rakouští Svobodní (FPÖ) nebo italská Liga severu (LN). Celou akci organizuje Okamurova SPD. Z nejvýraznějších lídrů účast zatím potvrdili Marine Le Pen (FN) a Geert Wilders (PVV). Zatím není jasné, zda se zúčastní také šéf rakouských FPÖ, HC Strache, který aktuálně vyjednává s rakouskými Lidovci o vytvoření vlády.

Jedná se o strany využívající společenskou krizi k posílení své moci. Sociální napětí chtějí přesměrovávat na ty nejvíce bezbranné – na skupiny, jejichž hlas v médiích neuslyšíte. Pro upevnění moci využívají obětní beránky – v poslední době hlavně uprchlíky, někdy ale také Romy, Židy, lidi menšinové sexuální orientace a jiné skupiny obyvatel, kteří z různých důvodů nezapadají do jejich těsných škatulek. Jedná se o strany, které rozdmychávají temné stránky moderní společnosti – rasismus, islamofobii a antisemitismus. Tyto subjekty budují svoji vizi Evropy národních států. Tato politika je však falešnou alternativou k neoliberálnímu fungování Evropské unie. Tím spíše, že reálně existující problémy současného systému neřeší, ale ve skutečnosti prohlubují.

Této budoucnosti, kterou chce vytvářet ultrapravicová ENF, se chceme rázně postavit. Jako koalice radikálně levicových a antirasistických skupin proto svoláváme na pátek večer demonstraci do centra Prahy. Dále vyzýváme k sobotní nenásilné blokádě TOP Hotelu Praha na Chodově, kde bude konference pravicových populistů probíhat.

Více info brzy! Stay tuned!


  • 15/12: Podvečerní demo v centru Prahy (start: 18:00 před hotelem InterContinental, prostranství ohraničené ulicemi Pařížská, Bílkova a E. Krásnohorské)
  • 16/12: Nenásilná blokáda místa konání summitu ENF na Chodově (start: 15:00 před Národním archivem)

Facebookovou událost najdete tady.

K účastníkům summitu ENF a k protestům proti němu doporučujeme k přečtení:

#protipoliticestrachu #nacionalismusnenialternativa #praha1512 #praha1612 #blockenf #fckenf #fckspd

Plakát v pdf ke stažení najdete tady.


[English version]

Against the politics of fear: Stand up against summit of far right

Prague will witness a gathering of the representatives of the Europe of nations and freedom (ENF) fraction, which regroups the right-wing populist parties in the European parliament on 15th and 16th of December. This grouping is constituted, among others, by the french National front (FN), the dutch Freedom party (PVV), the Free party of Austria (FPÖ) or the Italian Northern league (LN). The event is organized by the Czech Sovereignty and direct democracy (SPD) party of Tomio Okamura. Of the most notorious leaders, participation has thus far been confirmed by Marine Le Pen (FN) and Geert Wilders (PVV). It is as of yet unclear whether the leader of the Austrian FPÖ H. C. Strache, currently engaged in government-forming negotiations with the Popular party (Austrian christian democrats), will also be present.

Those parties profit from the crisis in which society finds itself to increase their influence. They try to redirect social tensions against the most powerless – groups whose voice is never heard in the media. In order to consolidate their power, they make use of scapegoats – lastly above all of refugees, but sometimes also of Roma, Jews, people of minority sexual orientations as well as of other groups who for various reasons don‘t square into their narrow criteria. Those parties excite the dark side of modern society – racism, islamophobia and antisemitism. They envision an Europe made of nation-states. Such a program, however, is a false alternative to the neoliberal reality of the European union. All the more so because far from solving the real problems of the existing system, it actually makes them worse.

We intend to stand up resolutely against such a future as envisioned by the far-right ENF. Thus, we, a coalition of radical-left and antiracist groups, call a demonstration in downtown Prague for Friday evening. Further, we call for a non-violent blockade of the TOP Hotel Praha in the Chodov quarter, where the right-wing populists conference will take place.

More info soon! Stay tuned!