Společně proti represi – také během protestů proti summitu G20 v Hamburku

Politické akce často končí problémy s policií. Tým právní podpory (EA) je antirepresivní strukturou, která vás bude podporovat během akcí i po jejich skončení. Pokud to bude třeba bude při tom spolupracovat se solidárními právníky.

Tým právní podpory je možné kontaktovat na telefonním čísle +49(0)40 432 78 778. Nejedná se o službu linky pomoci.

Několik tipů, jak účinně čelit represi, jíž je možné během protestů očekávat.

V měsících před summitem G20:

 • Represivní složky se na summit G20 také připravují. Lze očekávat domovní prohlídky, odposlechy telefonů, sledování atd. Nenechte se zastrašit, ukliďte si doma a snažte se mít jakýkoliv inkriminovaný materiál mimo svůj soukromý prostor. Šifrujte nosiče dat a svoji emailovou i SMS komunikaci.

 • Mluvte se svými přáteli o situacích, do nichž se můžete dostat a domluvte se, jak se v nich budete společně chovat a jaké formy akce zvolíte. Mluvte také o svých obavách.

 • Vyměňte si navzájem svá úplná jména a data narození. Zapamatujte si tyto informace, abyste mohli v případě nutnosti rychle informovat tým právní podpory.

 • Vyplatí se připravit se pro případ, že byste byli zatčeni do vazby a museli strávit v cele více než 24 hodin. Kdo by měl být informován? Jaké schůzky je třeba zrušit? Kdo se má o co postarat?

 • Dejte lidem / své organizaci vědět, kdy odjíždíte a kdy plánujete návrat.

V průběhu akčních dní:

 • Doporučujeme, abyste s sebou měli tmavé oblečení a čepici nebo kšiltovku, bez výrazných znaků (nášivek, log a pod.).

 • Nechte doma všechna data (diáře, adresáře atd.)

 • Pokud se vám nechce být úplně bez telefonu, opatřete si levný demo-telefon s minimálním obsahem informací a kontaktů.

 • Neberte s sebou na demonstrace alkohol, drogy nebo zbraně.

 • Vezměte si s sebou vodu na vymýváni očí a minilékárničku, se kterou se ale předem naučte zacházet. Nezapomeňte si náhradní oblečení na převlečení.

 • Zabalte si léky, které užíváte na denní bázi, v dostatečném množství (akční období + 3 dny) a také svojí průkazku pojištěnce.

V případě zajištění/zatčení:

 • V případě zajištění/zatčení máte povinnost sdělit své jméno, adresu trvalého bydliště a datum narození. Mějte u sebe svůj občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu nebo podobné dokumenty. Právní rada: Pokud nesdělíte svá osobní data, bude to považováno za přestupek a může následovat procedura vedoucí k identifikaci (sejmutí otisků prstů, fotografování) nebo dokonce zajištění do doby soudního řízení.

 • Odmítejte v každém případě vypovídat. Bez ohledu na to, na co se policie bude ptát, nic neříkejte – poškodili byste tím sebe či jiné. Odmítnutí vypovídat je vaším právem. K výpovědi vás nemohou nutit. Budou zkoušet různé triky, aby vás rozmluvili. Nenechte se zatáhnout do zdánlivě neškodných neformálních diskusí a nevyjadřujte se ke vzneseným obviněním – bez ohledu na to, jak budou absurdní. Nemluvte o obviněních ani před dalšími zadrženými.

 • Nepodepisujte žádné papíry. Není k tomu žádný důvod a může to být škodlivé. Také vaše věci byste měli dostat zpět, aniž byste cokoliv podepisovali.

 • Zatelefonujte týmu právní podpory (EA). Máte právo na úspěšný telefonní hovor. Vyžadujte ho rázně. Pozor: hovor bude odposloucháván. Sdělte pouze své jméno, datum narození, místo, kde jste, a z čeho jste obviněni. Neříkejte, co jste udělali, nebo neudělali. V případě, že si nejste jistí, nechte EA, aby se vás ptali.

 • Může se stát, že budete na policejní stanici podrobeni „ED proceduře“. Ta zahrnuje sejmutí otisků prstů a fotografování, někdy také shromáždění fyzických charakteristik. Tenhle druh identifikace ale musí korespondovat s obviněním. Např. při podezření z narušení veřejného pořádku není povolen sejmutí otisků prstů, protože v takových případech nebude nápomocné pro „vyjasnění faktů“. Nespolupracujte dobrovolně na ED proceduře! Neprocházejte se před kamerou (jde o zachycení „pohybového profilu“), nepřevlékejte se kvůli fotografování. Nenechte si ‚dobrovolně‘ odebrat svoji DNA! To je možný jen s vaším souhlasem anebo na základě soudního rozhodnutí! Protestujte proti tomu. Souhlas musí být opatřen vaším podpisem.

 • Policií můžete být zajištěni do konce následujícího dne. V případě soudního rozhodnutí to nicméně může být až 10 dnů. Důvodem pro to může být např. mimořádné opatření/preventivní vazba: „aby se zabránilo bezprostřednímu páchání závažného správního deliktu nebo páchání trestného činu“, nebo vynucení zákazu vstupu nebo pobytu.

 • V případě, že policie bude chtít, aby na vás byla uvalena vyšetřovací vazba, budete předveden(a) před soudce. Vyžadujte právního zástupce. Využívejte pouze právníky právního týmu podpory (EA). Ocitnete-li se před soudcem bez právníka nebo pouze s policejním právníkem, trvejte na tom, že požadujete právníka EA. Tento požadavek stále opakujte (např. „Toto není můj právník, požaduji tímto právníka EA. Chci s ním hovořit.“). K ničemu se tu nevyjadřujte, je to vaše právo.

 • Tým právní podpory (EA) se společně s právníky vynasnaží, abyste se dostali z cely, jak jen to bude možné. Nebude vás to nic stát.

 • Jakmile budete propuštěni, dejte co nejdříve vědět týmu právní podpory (EA).

Zvláštní podmínky ve Spolkové republice Německo:
 • Je zakázané nosit předměty chránící tělo před policejním násilím (přilby, chrániče atd.) a zbraně nebo si maskovat obličej. Pečlivě zvažte své plány, v jakých situacích použít ochranné prostředky.

 • Policejní síly často využívají blízkého doprovodu (boční eskorty) demonstrací. Svojí přítomností se snaží zastrašovat její účastníky. Stává se, že sběrné oddíly vniknou do demonstrace, aby provokovaly. Pepřové spreje policie používá velmi často, to samé platí o obušcích a vodních dělech s dráždivými látkami. Gumové projektily německá policie nevyužívá.

 • Demonstrace bývají doprovázeny policisty v uniformách i v civilu. Pamatujte na to, chcete-li být aktivní mimo demonstraci. K zatýkání dochází někdy i hodiny nebo dokonce dny po demonstraci. Je-li to možné, opusťte po akci prostor a převlékněte se do oblečení odlišné barvy.

 • Ujistěte se, jestli vaše zdravotní pojištění platí i v Německu a pokud ne, zařiďte si cestovní zdravotní pojištění.  

Německý originál textu a další jazykové mutace najdete tady.

Více informaci o právních aspektech účasti na demonstracích se dečtete v brožuře “What to do when the going gets rough? Legal tips” od Rote Hilfe, kterou najdete tady.

K tématu policejních taktik využívaných na demonstracích si můžete přečíst český překlad brožury “Poznej svého protivníka”, který si můžete stáhnout tady.