Zastavme chod logistiky kapitálu: Všechno, co jste chtěli vědět o akci v hamburském přístavu (FAQ)

V pátek 7. června hodláme po boku našich přátel z …ums Ganze!, Beyond Europe a dalších skupin a jednotlivců blokovat hamburský přístav. Už dříve jsme zveřejnili výzvu k blokádě přístavu, jež má být vyjádřením systémové spíše než personalizované kritiky kapitalismu. Protože se k akci v hamburském přístavu objevovala řada dotazů, přeložili jsme odpovědi na ty nejčastější, jež zpracovali přátelé z …ums Ganze!

Do 7. července a tedy do začátku naší akce v rámci protestů proti summitu G20 v Hamburku už mnoho času nezbývá. V uplynulých týdnech a měsících se v Německu i mnoha evropských zemích konala řada informačních a diskusních akcí. S některými otázkami jsme se setkávali stále znovu. Pokusili jsme se proto odpovědět vám na ně přehledným způsobem.

FAQ – Frequently Asked Questions

1) Proč se nepodílíte na „útoku na červenou zónu“? NEPovažujete ho za správný?

Jsme v zásadě solidární s (téměř) všemi aktivitami proti summitu G20. Naše akce a naše tematické zaměření nepředstavuje pro jiné akce konkurenci, nýbrž jejich doplnění. Věříme ale, že je třeba přinést nové formy protestu proti summitům. Doufáme, že k tomu s naší akcí přispějeme.

2) Je vám skutečně úplně jedno, jestli lidé jako Trump nebo Erdogan vykonávají prezidentské funkce?

Pro obyvatele příslušných zemí je samozřejmě velmi významné, kdo je zrovna prezidentem. V některých zemích to je dokonce pro mnohé lidi otázkou „života a smrti“. Přáli bychom si proto jejich pád, pokud možno už včera spíše než až zítra. Summit G20 v Hamburku pro to ale neskýtá žádnou naději. Chceme ho proto využít k posílení radikální společenské kritiky. Chceme ukázat, že i kdyby byl prezidentem Bernie Sanders, nemohl by dělat o mnoho více, než spravovat kapitalismus jen trochu jinak. Politici jsou jen tváře této společnosti. Nepotřebujeme proto politickou změnu, ale sociální revoluci proti státu, národu, kapitálu a patriarchátu.

3) Čeho chcete vlastně vaší akcí dosáhnout?

Chceme dosáhnout dvou věcí: 1. Chceme využít summitu G20 a protestů proti němu k zásadní kritice společnosti a kapitalismu. Správná kritika ovšem není abstraktní, ale zcela konkrétní. V hamburském přístavu se setkává mnoho bezohlednosti a svinstva této společnosti, jež všichni známe z našich každodenních životů. Přístav tak lze vnímat jako ohromnou spojnou čočku. 2. Chceme propagovat strategické přeskupení radikální levice. Pro ten účel se nám zdá být vhodné pole logistiky, které podle nás dnes představuje „aortu kapitalismu“. Věříme, že jsme tu přes naši společenskou slabost schopni akce. Také proto se vydáme do přístavu, abychom to ukázali.

4) Kdy podle vás bude vaše akce úspěšná?

Pro úspěch naší akce není ani tak důležité, kolik lidí se jí zúčastní, nýbrž že se o našem tématu bude mluvit. Úspěchem by také bylo, kdyby se v ten den podařilo zablokovat důležité dopravní uzly v přístavu. Nebo pokud by se podařilo získat nové lidi pro radikální kritiku společnosti a kapitalismu, pokud by výsledkem akce byla diskuse o strategickém přeskupení radikální levice kolem tématu logistiky.

5) Myslíte si, že vaši akci v přístavu lze považovat za „sociální boj“? Jste již v kontaktu s přístavními dělníky?

Nevedeme v přístavu sociální boj. Na jedné straně to ani není naším cílem, na druhé straně nemůžeme takový boj vést jako zástupci pracujících. Je to podobné, jako když děláme demonstraci v ulicích a snažíme se oslovit širokou veřejnost a ne asociace nájemníků. Naší cílovou skupinou je politická levice, sto tisíc lidí, kteří podle odhadů policie mají přijet demonstrovat proti summitu G20. Samozřejmě jsme ale přístavní dělníky kontaktovali prostřednictvím „otevřeného dopisu“, ve kterém jsme se jim snažili vysvětlit naše záměry a omluvit se za případné nepříjemnosti.

6) Není přístav příliš daleko? A jak se pak dostanu zase pryč?

Hamburský přístav není od města oddělený nějakým „územím nikoho“; přechází plynule do obytných čtvrtí. Na pátek 7. července máme od 7 hodin ráno nahlášena dvě shromáždění, ve Wilhelmsburgu na Stübenplatzu a u Muzea přístavu u stanice S-Bahnu Veddel. Na obě shromáždění se dá dobře dostat prostředky veřejné dopravy a pokud to bude nutné, tak také pěšky. Naše akční oblast neleží v zakázané zóně, mezi ní a námi teče Labe – a přesto jsme k ní velmi blízko. Naše akce má společný začátek a také společný konec. To znamená, že se z přístavu budeme vracet dohromady.

7) Jakou podobu bude mít vaše akce? Musím na vaší akci počítat s obzvlášť velkým násilím ze strany policie?

Chceme 7. července uspořádat skutečně masovou akci, na které pomocí našich těl doslova zastavíme logistiku kapitálu. Naším cílem není policie, ale silnice, železnice a jiné dopravní cesty vedoucí do přístavu a z něj. Přestože naše akce nebude probíhat v zakázané zóně, nevíme samozřejmě, jak bude policie reagovat. Naší akce se proto budou účastnit paramedici a pozorovatelé. Všichni by si měli předem rozmyslet, co konkrétně na místě chtějí dělat. Během akce samotné by bylo dobré, kdyby na sebe lidé dávali pozor nejen v rámci afinitních skupin, ale i mimo ně.

8) Není vaše akce jen další událostí bez následků?

Rádi bychom, aby naše akce odstartovala debatu o novém strategickém směřování radikální levice. Krátce po protestech proti summitu proto chceme pozvat soudruhy a soudružky z Německa i zahraničí na mezinárodní konferenci.


Německý originál zveřejněný 23. června najdete tady.

K tématu čtěte také článek “O válečném umění kapitálu” od TOP B3rlin.

Další informace o protestech proti summitu G20 najdete tady.