Evropská romofobie: Problematizace, sekuritizace, nomadizace

Tématem komentáře nizozemského politického vědce Huub van Baara je anticiganismus v evropském měřítku. Ukazuje, jak státy EU diskurzivně rámují Romy v pojmech nomádismu či bezpečnostního problému, čímž legitimizují vytváření výjimečného právního stavu a neobvyklé státní zásahy vůči nim. Poukazuje ale také na roli, již v marginalizaci Romů sehrávají mezinárodní instituce, které na sekuritizaci Romů reagují přijímáním zdánlivě proromských politik.

sarkozy-deportation-gypsy-roma-holocaust Continue reading