Proč internacionální antinacionální časopis?

Včera spatřilo světlo světa první číslo české mutace radikálního časopisu (nejen) pro mládež Ulice z cukru. Zveřejňujeme úvodník, ve kterém se dočtete o tom, proč by podle redakčního kolektivu (stejně jako podle nás) mělo být emancipační hnutí zároveň antinacionální a internacionální a co to znamená. A pozor! Dole pod článkem najdete odkaz, na kterém si můžete první číslo Ulic z cukru stáhnout v pdf!

Continue reading

Sedem ľavicových mýtov o kapitalizme

Stále znova se na levici (včetně té, jež se ráda považuje za radikální) setkáváme se zkratkovitou kritikou kapitalismu, která nabízí moralizující kritiku (zahraničních) kapitalistů, kapitalismus však ponechává netknutý. Taková falešná kritika sklouzává k nacionalismu, konspiračním teoriím a někdy dokonce k antisemitismu. Rádi jsme v té souvislosti odkazovali k užitečnému shrnutí takovýchto tendencí ve starším, avšak v mnohém stále aktuálním článku od G. B. Taylora, resp. k jeho slovenskému překladu od Billyho Bragga. Protože překlad už není na internetu dostupný, rozhodli jsme se ho znovu zpřístupnit na našich stránkách.

Continue reading

Co to je „demokratický konfederalismus“?

Obyvatelé Rojavy si nezvolili kapitalistickou zastupitelskou demokracii, tedy systém, který je uplatňován ve většině západních zemí, které jej ochotně šíří a protlačují dál. Rozhodnutí jsou dnes v Rojavě přijímána v souladu s principy demokratického konfederalismu, které jsou postavené na demokracii zdola, decentralizaci a neexistenci státu.

Continue reading

O válečném umění kapitálu

Proč by se radikální levice měla zajímat o logistiku? S touto otázkou se v následujícím textu snaží vypořádat berlínská antikapitalistická skupina Theorie.Organisation.Praxis [TOP Berlin]. Text vznikl v rámci mobilizace k protestům proti červencovému summitu skupiny G20 v Hamburku. Antiautoritářská aliance, v rámci které jsou TOP Berlin organizováni, nedávno vyzvala k akcím proti summitu G20, jež budou založeny na systémové spíše než personalizované kritice kapitalismu. Překlad výzvy jsme zveřejnili tady.

Continue reading

Nacionalismus bolí dodnes: Kritické reflexe (českého) nacionalismu

Po úspěšném jarním cyklu přednášek o feminismu jsme pro vás připravili další sérii přednášek a to na neméně aktuální téma – (český) nacionalismus. V průběhu podzimu se naši hosté budou nejprve zabývat vznikem politické koncepce národa a levicovou kritikou nacionalismu, následně pak vybranými obdobími z české historie, ve kterých nacionalismus hrál zásadní úlohu. [aktualizováno]

nacionalismus-boli-dodnes-3

Continue reading

Sionismus, antisemitismus a levice: Rozhovor s Moishe Postonem

Moishe Postone je marxistický akademik působící na Chicagské univerzitě. Vedle toho, že se zeširoka zabývá Marxovou kritikou politické ekonomie, přispěl významně k rozvoji teorie „levicového antisemitismu“, jež se zabývá způsoby, jimiž mohou postoje zaujímané levicovými skupinami, zvláště pak ty k otázce Izraele a Palestiny, přiživovat nepřátelství vůči židům nebo na něm mohou být založeny.

postone-karikatura Continue reading

Reakční islamismus

Vlnu protestů arabského jara vystřídala kontrarevoluce. Staré režimy se vrátily a namířily svou politiku represe jak vůči levici, tak umírněnému politickému islamismu. Jiné režimy byly oslabeny a následně se zhroutily – a v jejich troskách začal klíčit džihádismus, z něhož se postupně znovu stala politické síla. Pomůže nám kritická analýza fašismu pochopit, co se stalo?

Reactionary Islamism Continue reading

Přednáškový cyklus “Potřebujeme feminismus!”

Trápí vás společností prostupující sexismus, genderové stereotypy, mzdová nerovnost, sexuální násilí, zkrátka patriarchát? Považujete se za feministku či feministu, ale máte pocit, že toho o feminismu zas tolik nevíte? Chybí vám v Čechách silnější feministické hnutí? Chcete se potkat s lidmi, co mají podobné smýšlení? Iniciativa Ne rasismu ve spolupráci s feministickou akademickou obcí vás zve na cyklus přednášek a diskusí s názvem Potřebujeme feminismus!

Potřebujeme feminismus Continue reading

Souvislost mezi kapitalismem a rasismem

Žijeme ve věku rasismu. Pokus australské federální vlády a vlády Západní Austrálie vyhnat domorodé obyvatele žijící v odlehlých komunitách z jejich země je jen poslední epizodou ve válce proti nim. Ve Spojených státech propukla epidemie policejních vražd převážně černých mladých mužů. V Evropě posilují fašistické a krajně pravicové strany, pokračují útoky na Romy a protimuslimský rasismus vůči uprchlíkům a migrantům nabírá extrémních rozměrů. Je jasné, že se jedná o celosvětový problém. Jak jsme se do této situace dostali a jak ji můžeme změnit? Socialisté vidí počátky rasismu ve zrodu kapitalismu, a tvrdí, že abychom skutečně zpochybnili rasismus, musíme zpochybnit systém, který ho produkuje a těží z něj.

Rasa Continue reading